Fennias försäkringsförmåner

Fennia erbjuder TFiF-medlemmar förmåner på hem-, fordons- och båtförsäkringar. För att höra mera om medlemsförmånerna och för att teckna försäkring kan du kontakta Fennias Kundtjänst tfn 010 503 8828 , mån-fre kl 9-16.30. Läs närmare om Fennias medlemsförmåner (kräver inloggning)

* Från fast linje 8,35 cent/samtal + 3,20 cent/min, från mobiltelefon 8,35 cent/samtal + 19,20 cent/min