Evenemang & Nätverk

Som medlem  har du tillgång till hela vår programverksamhet inom professionell och personlig utveckling samt social samvaro och nätverkande.

 

Evenemang för social samvaro och kompetensutveckling

Evenemangsverksamheten inom TFiF erbjuder såväl sociala sammankomster, där man kan  träffa gamla bekanta och studiekompisar, stifta nya bekantskaper och bygga nätverk, som kompetensutvecklande evenemang där man lär sig nytt både inom den egna intressesfären och kanske t.o.m. utanför sin egen bekvämlighetszon.

Medlemskåren omfattande kunskap och erfarenhet står till ditt förfogande bl.a. just genom evenemangen.

Vi följer med THL och övriga myndigheters anvisningar samt läget med COVID-19 med tanke på våra kommande evenemang. De aktuella riktlinjerna för vår verksamhet hittar du här.

Alla tjänster

Träffar och fördjupningar

Evenemangen är en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. Det är där man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans, samtidigt som man upprätthåller och utvidgar sina nätverk.

Visa mera

Hjälp för evenemangsarrangören

Som medlem kan du aktivt själv arrangera evenemang eller komma med förslag på evenemang som du önskar att skulle arrangeras. Du kan alltid kontakta oss på kansliet för att få närmare information om hur du arrangerar evenemang.

Visa mera