Evenemang & Nätverk

Som medlem  har du tillgång till hela vår programverksamhet inom professionell och personlig utveckling samt social samvaro och nätverkande.

Vi följer med THL och övriga myndigheters anvisningar samt läget med COVID-19 med tanke på våra kommande evenemang. De aktuella riktlinjerna för vår verksamhet hittar du här.

 

 

Träffar och fördjupning

 

Evenemangen är en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. Det är där man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans, samtidigt som man upprätthåller och utvidgar sina nätverk. I TFiF är det våra medlemmar som står för största delen av programverksamheten, med stöd av kansliets personal som hjälper till med koordinering och administration. Många av evenemangen ordnas i samarbete med bland annat DIFF – Ingenjörerna i Finland och Ekonomföreningen Niord för att bredda evenemangsutbudet och kunna erbjuda ett ännu större nätverk.

Här finns information om kommande evenemang.

Följ också med evenemangsutbudet i våra e-postutskick, medlemstidningen Gula Bladet och på sociala medier. Välkommen med!

Hjälp till evenemangsarrangören

 

Som medlem kan du aktivt själv arrangera evenemang eller komma med förslag på evenemang som du önskar att skulle arrangeras. Du kan alltid kontakta oss på kansliet för att få närmare information om hur du arrangerar evenemang.

Via nedan stående länkar hittar du programplaneringsguiden som skall fungera som lathund för dig som evenemangsarrangör.

Programplaneringsguide:

Nedan har vi gjort en lista på vad som är viktigt att fundera på från första början för att just ditt evenemangs skall bli så lyckat som möjligt. Som vanligt är A och O bra planering och goda förberedelser men viktigt är också att det inte blir för många kockar utan arbetsfördelningen är klar.

Du som arrangör

 • slår fast datum (kolla med kansliet att ditt evenemang inte krockar med andra evenemang)
 • gör upp en budget som håller
 • bokar behövliga utrymmen (Orfeus lounge och Tekniskas Salar via kansliet)
 • bokar program (beställ biljetter, boka föredragshållare, servering)
 • kommer överens med det ställe där evenemanget hålls om de praktiska arrangemangen (tidtabeller, servering, personal, teknik, iordningställande och borttagande)
 • gör upp ett schema för marknadsföring och anmälningar
 • meddelar om ett planerat program till projektkoordinatorn ira.vaskola@tfif.fi så att kansliet kan gå ut med information om evenemanget
 • tar också aktivt tag i spridningen av information om evenemanget då detta är öppnat i de kanaler det marknadsförs i

Kansliet

 • för in evenemanget i evenemangskalendern på webben www.tfif.fi och www.diff.fi
 • bokar Orfeus lounge och Tekniskas Salar enligt arrangörens önskemål
 • sköter om marknadsföring baserat på information av arrangören
 • kommunicerar ut evenemanget via föreningarnas kommunikationskanaler (puffar, Gula Bladet, Facebook)
 • sköter om kommunikation med deltagare baserat på information av arrangören
 • kontrollerar betalningar av deltagaravgifter
 • sköter om betalningar (biljetter, researrangemang etc.) till tredje part
 • sköter betalning av arvode till föredragshållare
 • handhar gåvor för föredragshållare

 

Alla tjänster

Intresserad?

Ta kontakt