Träffar och fördjupningar

Evenemangen är en av de viktigaste hörnstenarna i vår verksamhet. Det är där man lär sig nytt, diskuterar aktuella frågor, umgås och har roligt tillsammans, samtidigt som man upprätthåller och utvidgar sina nätverk. I TFiF är det våra medlemmar som står för största delen av programverksamheten, med stöd av kansliets personal som hjälper till med koordinering och administration. Många av evenemangen ordnas i samarbete med bland annat DIFF – Ingenjörerna i Finland och Ekonomföreningen Niord för att bredda evenemangsutbudet och kunna erbjuda ett ännu större nätverk.

Här finns information om kommande evenemang.

Följ också med evenemangsutbudet i våra e-postutskick, medlemstidningen TFiF bladet och på sociala medier. Välkommen med!