Mentorprogrammet TFiX

Behöver du en mentor eller vill du ställa upp som en? Mentorprogrammet TFiX är ett ypperligt sätt att vidga sina professionella vyer både som mentor eller adept.

Anmälan till mentorprogrammet 2022-2023 pågår under tiden 1.6-31.8.2022. 

 

Om mentorprogrammet

Mentorprogrammet TFiX förenar yngre och äldre experter i arbetslivet

Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären? 

Då kan mentorprogrammet TFiX kan hjälpa dig vidare.

Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor?

Du kan också ställa upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.

Varje höst börjar nya mentorpar arbeta tillsammans. Efter en gemensam kick-off fortsätter paren sitt arbete enligt överenskommelse. Rekommendationen är att adepten träffar sin mentor ungefär en gång i månaden i åtminstone sex månaders tid. TFiX har en styrgrupp som kan hjälpa till med material och stöd vid behov.

Ansökningarna om att få en eller bli en mentor behandlas konfidentiellt inom TFiX styrgrupp , som utser lämpliga mentorpar.

Tidtabellen för mentorprogrammet 2022 – 2023 är:

 • Intresseanmälningar tas emot under tiden 1.6-31.8.2022. Länken till anmälan hittar uppdateras på den här sidan när anmälningen inletts.
 • Kick off för TFiX 2022-2023 måndag 3.10.2022 kl 17.30 i Helsingfors
 • Mellanträff för adepter och mentorer måndag 6.2.2023
 • Kick out och avslutning av programmet måndag 8.5.2023

Mentorprogrammet TFiX är:

 • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF-medlemmar
 • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
 • konfidentiella möten mellan mentor och adept
 • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
 • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Mentorprogrammet TFiX är inte:

 • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
 • gratis konsultering
 • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
 • till endast för ”karriärkometer”
 • en garanti för rätta lösningar
 • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap

Handboken för mentorprogrammet TFiX

Bli adept

Mentorprogrammets syfte är att ge dig som adept ökad självinsikt som leder till att du blir mera medveten om dina egna styrkor och utmaningar. Med hjälp av mentorn har du en möjlighet att formulera mål, såväl personliga som karriärmässiga, samt att diskutera karriärplanering med en neutral person.

Anmälan till mentorprogrammet 2022-2023 pågår under tiden 1.6-31.8.2022. 

Som adept i mentorprogrammet TFiX får du möjlighet

• Att testa dina planer och diskutera nya utmaningar och problemsituationer
• Att förtydliga dina mål samt kartlägga dina styrkor och svagheter
• Att diskutera karriärplanering och avancemangsmöjligheter med en neutral person
• Att skapa nya kontakter, nätverk, idéer och samarbete
• Att tillsammans utveckla bl.a. ledarskapsfärdigheter, utmaningar i arbetet, tidsanvändning och stresshantering
• Att lära dig kombinera arbete och privatliv

En bra adept är motiverad att utvecklas och reserverar tid för mentoringprocessen. Du är öppen för nya idéer och synvinklar, vågar föra fram egna åsikter och kan både ge och ta emot feedback. Du är beredd att bearbeta dina känslor och värderingar och tar ansvar för din egen inlärning.

Bli mentor

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och samtidigt hjälpa din adept att utvecklas genom att fungera som stöd och bollplank. Detta kan också vara ett tillfälle för dig att reflektera kring din egen karriär och dina val samtidigt som du lär dig mera om lärande, problemlösning, personlig utveckling samt den yngre generationens syn på saker.

Anmälan till mentorprogrammet 2022-2023 pågår under tiden 1.6-31.8.2022. 

Som mentor i mentorprogrammet TFiX får du

• Dela med dig av erfarenheter, åsikter och kunnande med en lyhörd, motiverad diskussionspartner
• Utveckla dina coaching-, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter
• Nya idéer och synpunkter av adepten
• Reflektera över dina egna val och den egna karriären
• Nätverka med andra mentorer och adepter

En bra mentor har flera års erfarenhet av ett aktivt yrkesliv. Du är motiverad att ställa upp och hjälpa en yngre ingenjör i cirka ett halvår. Du är vidsynt, har god människokännedom och bra samarbetsförmåga och har tid att möta din adept ungefär två timmar per månad.

Alla tjänster

Bli mentor

Läs mera om vad det innebär att vara mentor och ansök senast 31.8.2022.

Visa mera