Mentorprogrammet TFiX

Behöver du en mentor eller vill du ställa upp som en? Mentorprogrammet TFiX är ett ypperligt sätt att vidga sina professionella vyer både som mentor eller adept.

Anmälan till mentorprogrammet 2024-2025 pågår under tiden 1.6-31.8.2024. Till ansökningsblanketten

Om mentorprogrammet

Mentorprogrammet TFiX förenar yngre och äldre experter i arbetslivet

Behöver du en mentor som kan ge dig konkreta råd för hur du kommer vidare i karriären? 

Då kan mentorprogrammet TFiX hjälpa dig vidare.

Känner du att du har kunskap och erfarenhet som du gärna delar med dig? Eller har du tidigare deltagit i programmet som adept och nu känner dig färdig att träda in i rollen som mentor?

Du kan också ställa upp som mentor och dela med dig av din erfarenhet och yrkeskunskap till en yngre kollega samtidigt som även du lär dig nya saker om hur yngre tänker och beter sig på arbetsmarknaden.

Varje höst börjar nya mentorpar arbeta tillsammans. Efter en gemensam kick-off fortsätter paren sitt arbete enligt överenskommelse. Rekommendationen är att adepten träffar sin mentor ungefär en gång i månaden i åtminstone sex månaders tid. TFiX har en styrgrupp som kan hjälpa till med material och stöd vid behov.

Ansökningarna om att få en eller bli en mentor behandlas konfidentiellt inom TFiX styrgrupp , som utser lämpliga mentorpar.

Mentorprogrammet TFiX är

 • en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF-medlemmar
 • medlemmar som frivilligt ställer upp som mentorer utan ersättning
 • konfidentiella möten mellan mentor och adept
 • ett mentorskap som gäller under en bestämd tid (= den pågående rundan)
 • ett mentorskap där det krävs aktivitet speciellt av adepten

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap.

Mentorprogrammet TFiX är inte

 • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
 • gratis konsultering
 • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
 • till endast för ”karriärkometer”
 • en garanti för rätta lösningar
 • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Mentorguide för TFiX

Som stöd för mentoreringen används Mentorguiden för mentorprogrammet TFiX.

 

 

Alla tjänster

Bli adept

Mentorprogrammets syfte är att ge dig som adept ökad självinsikt som leder till att du blir mera medveten om dina egna styrkor och utmaningar.

Visa mera

Ställ upp som mentor

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och samtidigt hjälpa din adept att utvecklas genom att fungera som stöd och bollplank.

Visa mera

TFiX Sparrning

Vill du snabbt och enkelt komma i kontakt med någon som har erfarenhet av det du funderar på? Snart kan du få sparrningshjälp av en annan TFiF-medlem!

Sparrningen riktar sig till dig som har frågor om t.ex. arbetsliv, karriär, en viss bransch eller att balansera jobb och privatliv som du vill diskutera med någon som har erfarenhet av ämnet.  Anmäl dig med i sparrningen, så får du inom en vecka en lista på bollplank som du kan kontakta. Bollplanken är andra TFiF-medlemmar som anmält sig till vår pool av personer som vill sparra andra TFiFare inom områden de har erfarenhet av. Du som frågeställare och bollplanket har kontakt 1-3 gånger.

Visa mera