Bli adept

Mentorprogrammets syfte är att ge dig som adept ökad självinsikt som leder till att du blir mera medveten om dina egna styrkor och utmaningar. Med hjälp av mentorn har du en möjlighet att formulera mål, såväl personliga som karriärmässiga, samt att diskutera karriärplanering med en neutral person.

Anmälan till mentorprogrammet 2023-2024 pågick till 9.9.2023.

Som adept i mentorprogrammet TFiX får du möjlighet

  • att testa dina planer och diskutera nya utmaningar och problemsituationer
  • att förtydliga dina mål samt kartlägga dina styrkor och svagheter
  • att diskutera karriärplanering och avancemangsmöjligheter med en neutral person
  • att skapa nya kontakter, nätverk, idéer och samarbete
  • att tillsammans utveckla bl.a. ledarskapsfärdigheter, utmaningar i arbetet, tidsanvändning och stresshantering
  • att lära dig kombinera arbete och privatliv

En bra adept är motiverad att utvecklas och reserverar tid för mentoringprocessen. Du är öppen för nya idéer och synvinklar, vågar föra fram egna åsikter och kan både ge och ta emot feedback. Du är beredd att bearbeta dina känslor och värderingar och tar ansvar för din egen inlärning.