Studerande

Vi finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär. TFiF erbjuder dig nätverk och kontakter som du har nytta av såväl i studierna som i arbetslivet. Bli medlem redan idag!

 

Yngre medlemskap i TFiF

Som studerande kan du bli yngre medlem i TFiF. Medlemskapet är gratis de sju första studieåren, så länge du studerar på heltid.

Vi erbjuder dig:

 • Ett brett, svenskspråkigt nätverk av experter och studerande inom tekniska branschen
 • Webbinarier, företagsbesök och evenemang på svenska, läs mera i evenemangskalendern
 • Stipendier för studier, utlandspraktik och utbytesstudier, läs mera
 • Medlemslounger i Helsingfors och i Åbo där du kan studera eller hålla möten, läs mera
 • Mentorskapsprogrammet TFiX för dig som redan är eller håller på att at steget in i arbetslivet, läs mera
 • Tidningar – du får TFiFs egen medlemstidning hem per post och tidningen Tekniikka & Talous som en digital prenumeration. Du kan ändra dina prenumerationer i TFiFs medlemsportal. Läs mera
 • En ansvars- och rättsskyddsförsäkring som gäller i arbetsrelaterade ärenden, läs mera
 • Rabatter på t.ex. Fennias försäkringar, Omena Hotels övernattningar och FREE!s tjänster för lättföretagare, läs mera om försäkringarna och om övriga förmåner
 • Medlemsbrev och studerandebrev per epost med aktuell info från oss
 • Studerandekontakter på campus som du kan rycka i ärmen om du har frågor om TFiF. Kontaktuppgifter till dem hittar du här. 

 

 

Bli medlem i TEK via TFiF!

Via oss kan du enkelt och smidigt bli medlem också i Teknikens akademiker TEK när du ansöker om medlemskap. Bli TFiF-TEK-medlem här!

Teknikens Akademiker TEK är TFiFs samarbetspartner som består av över 70 000 diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare och studerande i Finland. TEK erbjuder dig stöd i karriären, bevakar dina intressen i arbetslivet och stöder byggandet av ett hållbart välfärdssamhälle.

Som TFiF-TEK-medlem får du:

 • Alla TFiFs medlemsförmåner och tjänster (se ovan)
 • Lönerådgivning och lönerekommendationer för praktik och diplomarbete
 • CV-klinker på campus
 • TEK Työkirja – en jobbsökningsguide för studerande (på finska)
 • Avgiftsfri juridisk rådgivning t.ex. för att kontrollera ditt arbetsavtal för sommarjobb
 • Rättsskydds- och ansvarsförsäkring för skador som uppstått i arbetet
 • Omfattande nättjänster för jobbsökning, karriär och arbetsvälmående
 • Tidningen TEK-lehti, samt digiversionerna av tidningarna Tekniikka&Talous och Talouselämä. Du kan aktivera och ändra dina prenumerationer i TEKs medlemsportal.
 • Aktuell information om förmåner, tjänster och arbetslivet i TEKs elektroniska medlemsbrev (på finska).

Läs mera om medlemstjänsterna på TEKs webbsidor och i TEKs medlemsbrev.

Ifall du redan är TFiF-medlem och vill lägga till TEK-medlemskapet, kan du enklast göra det genom att kontakta TFiFs kansli på adressen kansli@tfif.fi.

 

Anslut dig till KOKO-kassan

Som medlem i en arbetslöshetskassa är du försäkrad och har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning om du blir arbetslös eller permitterad efter examen (förutsatt att arbetsvillkoren är uppfyllda). Du kan gå med i KOKO-kassan redan under studietiden, t.ex. i samband med att du sommarjobbar. KOKO-kassans medlemskap är avgiftsbelagt.

Läs mera om KOKO-kassan för studerande

Fem före färdig?

Grattis till din kommande examen!

När du tagit examen fortsätter du som ordinarie medlem i TFiF eller TFiF-TEK, beroende på ditt medlemskap under studietiden. Som ordinarie medlem är medlemskapet avgiftsbelagt, men under de första 12 månaderna efter att du blivit utexaminerad ger vi dig rabatt på medlemsavgiften. Kom ihåg att meddela oss om att du utexaminerats, t.ex. genom att uppdatera uppgifterna om dina studier i medlemsportalen (kräver inloggning), så aktiverar vi rabatten för dig!

Läs mera om vad vi erbjuder dig som nyutexaminerad.

KOKO-kassan efter studietiden

Om du under studietiden gått med i KOKO-kassan via TFiF , flyttas du över som ordinarie medlem till TFiF-TEK+KOKO-medlemskap och ditt KOKO-medlemskap fortsätter oförändrat. Ifall du vill gå med i KOKO-kassan efter examen gör du det enkelt via vår medlemsportal (kräver inloggning).

Alla medlemskap

Intresserad?

Bli medlem