Studerande

Studerandemedlemskapet är avgiftsfritt och du har tillgång till alla medlemsförmåner.

TFiF-TEK medlemskap

Varför skall just du vara medlem i TFiF och TEK?
Tekniska Föreningen i Finland, TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär. Föreningen erbjuder dig nätverk och kontakter som du har nytta av såväl i studierna som i arbetslivet. Bli medlem

Via ditt medlemskap håller du dig à jour med vad som händer på marknaden och inom olika branscher – detta via dina medlemsförmånstidningar samt olika evenemang och företagsbesök.

Som studerande finns det en hel del aktiviteter att delta i – vissa arrangerade av TFiF, vissa i samarbete med högskolorna, såväl sociala som kompetenshöjande. Föreningen erbjuder bl.a. mentorprogram och delar ut stipendier som stöd för studier och utbytesstudier. Du har en hel del förmåner såsom tidningar, banktjänster, försäkringar och olika rabatter.

I högskolorna (Otnäs, Åbo och Vasa) har föreningen studerandekontaktpersoner som fungerar som länk mellan föreningen och de studerande – i bägge riktningar. Vem dessa är och deras kontaktuppgifter hittar du på sidan om TFiF:s personal.

Skriv in dig så fort du kan!
Du kan skriva in dig vid rekryteringstillfället i din  högskola eller bara genom att klicka på knappen Bli medlem här på hemsidan. Som medlem bestämmer du själv omfattningen av ditt medlemskap. Är du en medlem som deltar i evenemang och tar del av förmånerna eller är du en medlem som verkligen aktiverar dig i verksamheten via olika avdelningar och bygger upp ditt nätverk och skaffar dig nya erfarenheter och kontakter? Du väljer själv vad som passar dig bäst.

Det bästa av allt – medlemskapet i TFiF är gratis under studietiden!

Via TFiF kan du också ansluta dig till Teknikens akademikerförbund (TEK) och arbetslöshetskassan KOKO
Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom t.ex. karriärtjänster, juridisk rådgivning och lönetabeller. Även detta medlemskap är gratis för dig under studietiden.

Medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO är också en bra sak att lägga bakom örat. Som medlem i KOKO-kassan har du rätt att lyfta ersättning då du blivit utexaminerad ifall du inte genast hittar ett jobb. För att du skall kunna lyfta understöd bör du under studietiden ha varit inskriven som medlem och uppfyllt vissa kriterier ifråga om arbetstid och lön.
Du kan skriva in dig som medlem så fort du jobbar – är det sedan fråga om arbete vid sidan av studierna, sommarjobb eller arbetspraktik. Läs mera om medlemskap i KOKO-kassan.
KOKO-medlemskapet är alltid avgiftsbelagt.

Ifall du redan är medlem kan du ansöka om medlemskap i KOKO som inloggad i medlemsportalen

Observera att du enkelt skriver in dig i både TEK och KOKO via TFiF.

Ifall du har frågor kan du alltid kontakta kansliet.

KOKO - Hjälp vid arbetslöshet

För att bli medlem i arbetslöshetskassan krävs en skriftlig ansökan. Din ansökan gör du inloggad i medlemsportalen.

Vad innebär medlemskapet i arbetslöshetskassan KOKO (tidigare IAET) ?
Som medlem i en arbetslöshetskassa är man försäkrad och har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning i fall av arbetslöshet (förutsatt att arbetsvillkoren är uppfyllda) då man blivit utexaminerad. Medlemskapet är en försäkring och betalas varje år då man är medlem oberoende om man är i ett anställningsförhållande eller inte. Som yngre medlem i TFiF-TEK är medlemsavgiften i KOKO-kassan 66 € per år (2021).

Du kan kontrollera ditt medlemskap i KOKO genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Du kan även kontrollera ditt medlemskap i KOKO-kassan på www.kokokassa.fi. Välj fliken eKommunikation och logga in med dina bankkoder.
Som medlem i kassan matas dina arbetsveckor in via arbetsgivaren då du sommarjobbar på heltid. Andra former av arbete kräver att du själv har intyg över din arbetstid. Kom ihåg att alltid spara arbetsavtal och -intyg.

Kontrollera varje år på våren att du betalat din medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas fortgående så länge man är medlem oberoende om man jobbar eller ej.

Avslutande av medlemskap i KOKO-kassan bör göras skriftligt. Obetalda medlemsavgifter räknas inte som avslutande av medlemskap men som grund för kassan att häva medlemskapet.

Villkor
När är man försäkrad? Då man har en anställning som uppfyller arbetsvillkoret och man har samlat ihop den arbetstid under sin tid som medlem som krävs under granskningsperioden.

Arbetsvillkoret innebär att man har ett arbete med minst 18 timmar arbete / vecka och en minimilön på minst 1 252 € per månad (år 2021).

Granskningsperioden innebär att man under sin medlemstid samlat ihop totalt 26 arbetsveckor under de senaste 28 månaderna som uppfyller arbetsvillkoret. Studerande samlar sina arbetsvillkorliga veckor (26) under sin studietid, maximalt under 7 år.

Det är arbetslöshets – och näringsbyrån (TE-byrån) som besluter över vem som kan anses vara arbetslös arbetssökande och KOKO-kassan som besluter huruvida man är berättigad till understöd. Den inkomstrelaterade dagpenningen (dp) är större än den av FPA utbetalda grunddagpenningen (gdp).

Exempel 1:
Person A:s månadslön 2500€,
Inkomstrelaterad dp 1455,98 €/mån
FPA:s gdp 697 €/mån

Exempel 2:
Person A:s månadslön 3500€,
Inkomstrelaterad dp 1819,98 €/mån
FPA:s gdp 697 €/mån

Fem före färdig?

Då du blir färdig fortsätter du enkelt som medlem i TFiF och TEK
Tekniska Föreningen i Finland, TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär. Föreningen erbjuder dig nätverk och kontakter som du har nytta av såväl i studierna som i arbetslivet.

Via ditt medlemskap håller du dig à jour med vad som händer på marknaden och inom olika branscher – detta via dina medlemsförmånstidningar samt olika evenemang och företagsbesök. Kom även ihåg mentorprogrammet TFiX där du får stöd och vägledning i dina funderingar kring karriär och personliga målsättningar. Läs mera om de olika tjänsterna som föreningen erbjuder här.

Som ordinarie medlem är medlemskapet avgiftsbelagt men under de första 12 månaderna efter att du blivit utexaminerad har du rätt till nedsatt medlemsavgift för ditt TFiF-TEK medlemskap. Läs mera om medlemsavgifterna här.

Då du redan varit inskriven som medlem under studietiden övergår du enkelt till ordinarie medlem i föreningen som utexaminerad. Kontakta kansliet så uppdaterar vi din status om du redan blivit utexaminerad men ännu har status Yngre medlem.

Har du redan under studietiden varit medlem i KOKO-kassan via TFiF övergår du som ordinarie medlem till TFiF-TEK+KOKO-medlemskap. I praktiken betyder det att du får tre medlemskap till priset för två eftersom TFiF-medlemmar har ett specialpris på medlemsavgiften i TEK. Via TFiF får du fortfarande gemenskapen, nätverken, evenemangen, tidningarna och förmånerna. Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom juridisk rådgivning t.ex. då du skall underteckna ett arbetsavtal, tillgång till lönetabeller för att kunna prissätta dig rätt på arbetsmarknaden, karriärtjänster och möjlighet att delta i deras evenemang. TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar är paketerat med medlemskap i KOKO-kassan, din försäkring ifall du som nyutexaminerad inte genast hittar ett arbete (läs närmare om kassan under fliken KOKO – hjälp vid arbetslöshet ovan).

Alla medlemskap

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt