Ett nätverk som bär genom hela karriären

Oberoende om du är studerande, nyutexaminerad eller redan hunnit längre i karriären så erbjuder TFiF dig förmåner och innehåll som du kan ta del av. På programmet finns såväl kompetenshöjande kurser och exkursioner som avslappnad social samvaro. Via TFiF:s samarbetsparter har våra medlemmar tillgång till arbetstrygghetstjänster såsom bl.a. juridisk rådgivning i anställningsfrågor och arbetslöshetsförsäkring i arbetslöshetskassan KOKO. Våra medlemsförmåner inkluderar tidningsprenumerationer, förmånliga banktjänster, försäkringar och andra rabatter. TFiF:s mål är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.
Utnyttja medlemsförmånerna gratis!

Studerande

Studerandemedlemskapet är gratis. Du får tillgång till samma förmåner som en ordinarie medlem har – inte illa, eller hur?

Visa mera
Rabattt för dig som är nyutexaminerad!

Ordinarie medlem

Utnyttja en mängd förmåner och ta del av ett digert program. Som ordinarie medlem kan du via TFiF välja medlemskap i KOKO-kassan och arbetstrygghetstjänster via Teknikens Akadem...

Visa mera

Pensionär

Njut av pensionärsdagarna som TFiF-medlem! Samma medlemsförmånerna gäller också TFiF:s pensionärsmedlemmar.

Visa mera

TFiF medlemsavgift per månad

TFiF/TEK + KOKO medlemsavgift per månad

Studerande

Gratis

Gratis *

Nyutexaminerad

8,25€

20,34€

Ordinarie medlem

11,25€

29,84€

Företagare

11,25€

24,34€ *

*Innehåller ej KOKO kassamedlemskap 5,50 €/mån. Medlemsavgifter år 2020 Har du rätt till nedsatt medlemsavgift? I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Om man t.ex. varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla), familjeledig eller utför sin värnplikt (i minst 3 månader) kan man ansöka om nedsättning. Läs mera här Kontakta kansliet då du har frågor om medlemsavgifter eller medlemsstatus.

Seniorutskottet

Seniorernas resa till Viborg

Upprinnelsen till resan var boken Emelie Enckell berättade att hon skrev om sin mor Dagmar, i vilken hon också skriver om sin morfar general Wilhelm Thesleff med rötter i Viborg. Då kom idén att göra en resa till Viborg.

Läs hela reseberättelsen här

Simon Westersund

Utbytesstudier vid Eurecom i Sophia Antipolis, Frankrike hösten 2017

"Jag känner personligen att det kulturella utbytet har förändrat min syn på Finland".

Läs hela utbytesrapporten

Niklas Andersson

Ordförande för mentorprogrammet TFiX 2018, medlem i kompetensutskottet

Det är roligt att få vara med. Jag känner att jag verkligen kan bidra och inom en förening kanske ens kompetens uppskattas ännu mera än på jobbet.

Läs hela artikeln

Stella Diesen

Mentor i mentorprogrammet TFiX

IT-branschen kan påverka sin egen bransch, men också alla andra branscher. Teknik och olika IT-lösningar är jätteviktiga nycklar till framgång. Det driver mig framåt.
Stella Diesen, diplomingenjör

Läs hela artikeln

Andreas Holm, teknolog

Studieresa till Lawrence Livermore National Laboratory, och General Atomics hösten 2017

Resans utförande möjliggjordes av stipendier och understöd från flera föreningar och stiftelser, och skulle inte ha kunnat utföras utan bl.a. Tekniska Föreningen i Finlands understöd.

 

 

Läs hela utbytesrapporten

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt