Ett nätverk som bär genom hela karriären

Oberoende om du är studerande, nyutexaminerad eller redan hunnit längre i karriären så erbjuder TFiF dig förmåner och innehåll som du kan ta del av. På programmet finns såväl kompetenshöjande kurser och exkursioner som avslappnad social samvaro. Via TFiF:s samarbetsparter har våra medlemmar tillgång till arbetstrygghetstjänster såsom bl.a. juridisk rådgivning i anställningsfrågor och arbetslöshetsförsäkring i arbetslöshetskassan KOKO. Våra medlemsförmåner inkluderar tidningsprenumerationer, förmånliga banktjänster, försäkringar och andra rabatter. TFiF:s mål är att främja tekniken, de tekniska vetenskaperna och arkitekturen samt påverka teknikens utveckling och användning till människans, samhällets och miljöns bästa.
Utnyttja medlemsförmånerna gratis!

Studerande

Studerandemedlemskapet är gratis. Du får tillgång till samma förmåner som en ordinarie medlem har – inte illa, eller hur?

Visa mera

Varför skall just du vara medlem i TFiF och TEK?
Tekniska Föreningen i Finland, TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär. Föreningen erbjuder dig nätverk och kontakter som du har nytta av såväl i studierna som i arbetslivet. Bli medlem

Via ditt medlemskap håller du dig à jour med vad som händer på marknaden och inom olika branscher – detta via dina medlemsförmånstidningar samt olika evenemang och företagsbesök.

Som studerande finns det en hel del aktiviteter att delta i – vissa arrangerade av TFiF, vissa i samarbete med högskolorna såväl sociala som kompetenshöjande. Föreningen erbjuder bl.a. mentorprogram och delar ut stipendier som stöd för studier och utbytesstudier. Du har en hel del förmåner såsom tidningar, banktjänster, försäkringar och olika rabatter.

I högskolorna (Otnäs, Åbo och Vasa) har föreningen studerandekonaktpersoner som fungerar som länk mellan föreningen och de studerande – i bägge riktningar. Vem dessa är och deras kontaktuppgifter hittar du på sidan om TFiF:s personal.

Skriv in dig så fort du kan!
Du kan skriva in dig vid rekryteringstillfället i din  högskola eller bara genom att klicka på knappen Bli medlem här på hemsidan. Som medlem bestämmer du själv omfattningen av ditt medlemskap. Är du en medlem som deltar i evenemang och tar del av förmånerna eller är du en medlem som verkligen aktiverar dig i verksamheten via olika avdelningar och bygger upp ditt nätverk och skaffar dig nya erfarenheter och kontakter. Du väljer själv vad som passar dig bäst.

Det bästa av allt – medlemskapet i TFiF är gratis under studietiden!

Via TFiF kan du också ansluta dig till Teknikens akademikerförbund (TEK) och arbetslöshetskassan KOKO
Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom t.ex. karriärtjänster, juridisk rådgivning och lönetabeller. Även detta medlemskap är gratis för dig under studietiden.

Medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO är också en bra sak att lägga bakom örat. Som medlem i KOKO-kassan har du rätt att lyfta ersättning då du blivit utexaminerad ifall du inte genast hittar ett jobb. För att du skall kunna lyfta understöd bör du under studietiden ha varit inskriven som medlem och uppfyllt vissa kriterier ifråga om arbetstid och lön.
Du kan skriva in dig som medlem så fort du jobbar – är det sedan fråga om arbete vid sidan av studierna, sommarjobb eller arbetspraktik. Läs mera om medlemskap i KOKO-kassan.
KOKO-medlemskapet är alltid avgiftsbelagt.

Ifall du redan är medlem kan du ansöka om medlemskap i KOKO som inloggad i medlemsportalen

Observera att du enkelt skriver in dig i både TEK och KOKO via TFiF.

Ifall du har frågor kan du alltid kontakta kansliet.

För att bli medlem i arbetslöshetskassan krävs en skriftlig ansökan. Din ansökan gör du inloggad i medlemsportalen.

Vad innebär medlemskapet i arbetslöshetskassan KOKO (tidigare IAET) ?
Som medlem i en arbetslöshetskassa är man försäkrad och har rätt att lyfta inkomstrelaterad dagpenning i fall av arbetslöshet (förutsatt att arbetsvillkoren är uppfyllda) då man blivit utexaminerad. Medlemskapet är en försäkring och betalas varje år då man är medlem oberoende om man är i ett anställningsförhållande eller inte. Som yngre medlem i TFiF är medlemsavgiften i KOKO-kassan 75 € per år (2019).

Du kan kontrollera ditt medlemskap i KOKO genom att logga in och se dina tjänster i medlemsportalen.

Du kan även kontrollera ditt medlemskap i KOKO-kassan på www.iaet.fi. Välj fliken eKommunikation och logga in med dina bankkoder.
Som medlem i kassan matas dina arbetsveckor in via arbetsgivaren då du sommarjobbar på heltid. Andra former av arbete kräver att du själv har intyg över din arbetstid. Kom ihåg att alltid spara arbetsavtal och -intyg.

Kontrollera varje år på våren att du betalat din medlemsavgift. Medlemsavgiften betalas fortgående så länge man är medlem oberoende om man jobbar eller ej.

Avslutande av medlemskap i KOKO-kassan bör göras skriftligt. Obetalda medlemsavgifter räknas inte som avslutande av medlemskap men som grund för kassan att häva medlemskapet.

Villkor
När är man försäkrad? Då man har en anställning som uppfyller arbetsvillkoret och man har samlat ihop den arbetstid under sin tid som medlem som krävs under granskningsperioden.

Arbetsvillkoret innebär att man har ett arbete med minst 18 timmar arbete / vecka och en minimilön på minst 1 189 € per månad (år 2018).

Granskningsperioden innebär att man under sin medlemstid samlat ihop totalt 26 arbetsveckor under de senaste 28 månaderna som uppfyller arbetsvillkoret. Studerande samlar sina arbetsvillkorliga veckor (26) under sin studietid, maximalt under 7 år.

Det är arbetslöshets – och näringsbyrån (TE-byrån) som besluter över vem som kan anses vara arbetslös arbetssökande och KOKO-kassan som besluter huruvida man är berättigad till understöd. Den inkomstrelaterade dagpenningen (dp) är större än den av FPA utbetalda grunddagpenningen (gdp).

Exempel 1:
Person A:s månadslön 2500€,
Inkomstrelaterad dp 1455,98 €/mån
FPA:s gdp 697 €/mån

Exempel 2:
Person A:s månadslön 3500€,
Inkomstrelaterad dp 1819,98 €/mån
FPA:s gdp 697 €/mån

Då du blir färdig fortsätter du enkelt som medlem i TFiF och TEK
Tekniska Föreningen i Finland, TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär. Föreningen erbjuder dig nätverk och kontakter som du har nytta av såväl i studierna som i arbetslivet.

Via ditt medlemskap håller du dig à jour med vad som händer på marknaden och inom olika branscher – detta via dina medlemsförmånstidningar samt olika evenemang och företagsbesök. Kom även ihåg mentorprogrammet TFiX där du får stöd och vägledning i dina funderingar kring karriär och personliga målsättningar. Läs mera om de olika tjänsterna som föreningen erbjuder här.

Som ordinarie medlem är medlemskapet avgiftsbelagt men under de första 12 månaderna efter att du blivit utexaminerad har du rätt till nedsatt medlemsavgift för ditt TFiF-medlemskap. Läs mera om medlemsavgifterna här.

Då du redan varit inskriven som medlem under studietiden övergår du enkelt till ordinarie medlem i föreningen som utexaminerad. Kontakta kansliet så uppdaterar vi din status om du redan blivit utexaminerad men ännu har status Yngre medlem.

Har du redan under studietiden varit medlem i KOKO-kassan via TFiF övergår du som ordinarie medlem till TFiF/TEK/KOKO-medlemskap. I praktiken betyder det att du får tre medlemskap till priset för två eftersom TFiF-medlemmar har ett specialpris på medlemsavgiften i TEK. Via TFiF får du fortfarande gemenskapen, nätverken, evenemangen, tidningarna och förmånerna. Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom juridisk rådgivning t.ex. då du skall underteckna ett arbetsavtal, tillgång till lönetabeller för att kunna prissätta dig rätt på arbetsmarknaden, karriärtjänster och möjlighet att delta i deras evenemang. TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar är paketerat med medlemskap i KOKO-kassan, din försäkring ifall du som nyutexaminerad inte genast hittar ett arbete (läs närmare om kassan under fliken KOKO – hjälp vid arbetslöshet ovan).

Rabattt för dig som är nyutexaminerad!

Ordinarie medlem

Utnyttja en mängd förmåner och ta del av ett digert program. Som ordinarie medlem kan du via TFiF välja medlemskap i KOKO-kassan och arbetstrygghetstjänster via Teknikens Akadem...

Visa mera

Som ordinarie medlem kan du välj mellan enbart TFiF-medlemskap eller TFiF/TEK/KOKO-medlemskap.

Som TFiF/TEK/KOKO-medlem innebär det i  praktiken att du får tre medlemskap till priset för två eftersom TFiF-medlemmar har ett specialpris på medlemsavgiften i TEK.
Via TFiF får du fortfarande gemenskapen, nätverken, evenemangen, tidningarna och förmånerna. Via TEK får du arbetsmarknadstjänster såsom juridisk rådgivning t.ex. då du skall underteckna ett arbetsavtal eller som företagare funderar på arbetsmarknadsfrågor, tillgång till lönetabeller för att kunna prissätta dig rätt på arbetsmarknaden, karriärtjänster och möjlighet att delta i TEK:s evenemang. TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar är paketerat med medlemskap i KOKO-kassan, din försäkring ifall din situation på arbetsmarknaden skulle förändras.

Medlemskap i arbetslöshetskassan KOKO är en tilläggstjänst, som ger rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning ifall du blir du permitterad eller arbetslös

Som medlem i KOKO-kassan har du rätt till inkomstrelaterad arbetslöshetsdagpenning om du blir arbetslös, förutsatt att du varit medlem i kassan (=försäkrad) samt uppfyllt arbetsvillkoret enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Medlemskapet är paketerat med TEK-medlemskapet för ordinarie medlemmar i TFiF.

I regel kan man ansluta sig till en arbetslöshetskassa och byta kassa bara då man förvärvsarbetar – men inte under en oavlönad period, som t.ex. moderskapsledighet, vårdledighet, permittering på heltid, arbetslöshet eller en lång sjukledighet. Studeranden kan också ansluta sig till kassan till exempel då de sommarjobbar eller utför praktik.

Ifall du flyttar utomlands är det viktigt att du kollar upp hur ditt kassamedlemskap skall se ut. Även då du återvänder utomlandsifrån och har hört till en kassa där ber vi dig kontakta oss på kansliet snarast.
Observera att föreningen inte automatiskt får information om kassamedlemskap eller arbetssituation från andra instanser.

På kassans hemsida hittar du information om vad du ska göra om du blir arbetslös eller behöver utnyttja övriga kassaförmåner.

Företagare

Är du redan företagare eller funderar du på att starta eget? Läs mera om vilka tjänster som finns tillgängliga här.

Företagarnas arbetslöshetskassa

Företagare kan ansluta sig till Yrkesutövarnas och företagarnas arbetslöshetskassa (AYT) eller till Företagarnas arbetslöshetskassa i Finland (SYT). Detta medlemskap går inte att ingå via TFiF.

Gästmedlemskap – är du på väg att flytta utomlands?

Som TFiF/TEK-medlem kan du vara gästmedlem i ett ingenjörsförbund i någon av de nordiska länderna.

En medlem som jobbar i ett annat nordiskt land kan bli gästmedlem hos ingenjörsorganisationen i landet och betalar då normal medlemsavgift till TFiF/TEK. Gästmedlemskapet är i kraft inflyttningsåret samt de två följande kalenderåren och medför samma medlemsservice som de ordinarie medlemmarna i mottagarlandet får.

Observera att gästmedlemskap inte automatiskt medför överföring till arbetslöshetskassan i mottagarlandet. Kontrollera alltid hur ditt medlemskap skall se ut.

Utlänningar som ämnar ansöka om gästmedlemskap vid TFiF skall kontakta sin hemorganisation.

TFiF-medlemmar ansöker om nordiskt gästmedlemskap med denna blankett. Det nordiska avtalet om gästmedlemskap hittar du här. Länkar till samarbetsorganisationer samt annan nyttig info finns på www.nording.org.

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen samt studerande. Medlemskåren uppgår till närmare  4 500 medlemmar av vilka ca 25% är studerande.

Medlemskapet i TFiF erbjuder dig utöver ett enormt branschnätverk och en gemenskap på svenska även en mängd medlemsförmåner såsom t.ex.

 • Evenemang av såväl kompetensutvecklande som social karaktär
 • Tidningar
 • Stipendier
 • Mentorprogrammet TFiX
 • Klubblokalen Orfeus i centrum av Helsingfors
 • Förmånliga försäkringar
 • Banktjänster
 • Rabatter på olika tjänster

Inom föreningen finns det en mängd grupper som jobbar med olika projekt och evenemang. Är du intresserad av att delta i denna verksamhet kan du kontakta kansliet som hjälper dig att orientera rätt.

Du bestämmer själv omfattningen av ditt medlemskap.

TFiF finns med dig från det att du inleder dina studier tills långt efter det att du avslutat din arbetskarriär.

 

Grattis till din examen!

Tekniska Föreningen i Finland r.f. (TFiF) är en riksomfattande, svenskspråkig intresseförening för diplomingenjörer, arkitekter, naturvetare med matematisk naturvetenskaplig examen samt studerande. Medlemskåren uppgår till lite över 4 400 medlemmar av vilka ca 25% är studerande.

Medlemskapet i TFiF erbjuder dig utöver ett enormt branschnätverk och en gemenskap på svenska även en mängd medlemsförmåner såsom

 • Evenemang av såväl kompetensutvecklande som social karaktär
 • Tidningar
 • Stipendier
 • Mentorprogrammet TFiX
 • Nordiskt gästmedlemskap för TFiF/TEK-medlemmar (se fliken TFiF/TEK & KOKO-medlemskap ovan)
 • Klubblokalen Orfeus i centrum av Helsingfors
 • Förmånliga försäkringar
 • Banktjänster
 • Rabatter på olika tjänster

Som nyutexaminerad övergår du till ordinarie medlemskap i TFiF ifall du är medlem sedan tidigare. Om du inte varit medlem tidigare kan du fylla i din medlemsansökan.
Under de 12 första månaderna från det att du blivit utexaminerad har du rätt till nedsatt medlemsavgift i TFiF.

Du får gärna kontakta kansliet och meddela oss då du blivit utexaminerad så uppdaterar vi din status.

Du överförs även automatiskt till ordinarie medlem efter 7 års studier (om du då inte ännu är färdig kontaktar du bara kansliet och meddelar oss om saken).

Pensionär

Njut av pensionärsdagarna som TFiF-medlem! Samma medlemsförmånerna gäller också TFiF:s pensionärsmedlemmar.

Visa mera

Som pensionär har du samma medlemsförmåner som övriga ordinarie medlemmar men du har rätt till nedsatt medlemsavgift.

Kom ihåg att kontakta kansliet då du pensionerar dig och låt oss få veta om saken så att vi kan uppdatera din medlemsstatus. Det är även viktigt att du meddelar oss om din pensionering eftersom du då skall avsluta eventuellt medlemskap i arbetslöshetskassa.

 

Du kan även som pensionär fortgå att utöver ditt TFiF-medlemskap vara medlem även i TEK där du då betalar en nedsatt avgift. Som pensionärsmedlem kan du ta del av TEK:s evenemangsutbud samt får deras medlemstidning TEK-lehti.

Inom TFiF arrangeras en stor mängd evenemang med allt från kompetenshöjande tillställningar och diskussionskvällar till evenemang av mera social karaktär.

Inom TFiF verkar också ett väldigt aktivt seniorutskott som står bakom många av evenemangen inom ramen för programverksamheten.

Evenemangskalendern hittar du här.

TFiF medlemsavgift per månad

TFiF/TEK + KOKO medlemsavgift per månad

Studerande

Gratis

Gratis *

Nyutexaminerad

8,00€

20,92€

Ordinarie medlem

11,00€

29,92€

Företagare

11,00€

23,67€ *

*Innehåller ej KOKO kassamedlemskap 6,25€/mån. Medlemsavgifter år 2019 Har du rätt till nedsatt medlemsavgift? I specialfall kan medlem beviljas nedsatt medlemsavgift. Om man t.ex. varit arbetslös eller permitterad (d.v.s. utan inkomster från huvudsyssla) i minst 3 månader, familjeledig eller utför sin värnplikt kan man ansöka om nedsättning. Läs mera här Kontakta kansliet då du har frågor om medlemsavgifter eller medlemsstatus.

Seniorutskottet

Seniorernas resa till Viborg

Upprinnelsen till resan var boken Emelie Enckell berättade att hon skrev om sin mor Dagmar, i vilken hon också skriver om sin morfar general Wilhelm Thesleff med rötter i Viborg. Då kom idén att göra en resa till Viborg.

Läs hela reseberättelsen här

Simon Westersund

Utbytesstudier vid Eurecom i Sophia Antipolis, Frankrike hösten 2017

"Jag känner personligen att det kulturella utbytet har förändrat min syn på Finland".

Läs hela utbytesrapporten

Pia Kåll

TFiF styrelseordförande

”Det roliga med TFiF är att det finns möjligheter att göra vad som helst”

Läs hela artikeln

Niklas Andersson

Ordförande för mentorprogrammet TFiX 2018, medlem i kompetensutskottet

Det är roligt att få vara med. Jag känner att jag verkligen kan bidra och inom en förening kanske ens kompetens uppskattas ännu mera än på jobbet.

Läs hela artikeln

Stella Diesen

Mentor i mentorprogrammet TFiX

IT-branschen kan påverka sin egen bransch, men också alla andra branscher. Teknik och olika IT-lösningar är jätteviktiga nycklar till framgång. Det driver mig framåt.
Stella Diesen, diplomingenjör

Läs hela artikeln

Andreas Holm, teknolog

Studieresa till Lawrence Livermore National Laboratory, och General Atomics hösten 2017

Resans utförande möjliggjordes av stipendier och understöd från flera föreningar och stiftelser, och skulle inte ha kunnat utföras utan bl.a. Tekniska Föreningen i Finlands understöd.

 

 

Läs hela utbytesrapporten

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt