Nedsatt medlemsavgift

Ifall du har begränsade inkomster under minst 3 månader kan du ansöka om nedsatt medlemsavgift. Vi ger också rabatt på medlemskapet för nyutexaminerade och personer som är gift eller sambo med en annan TFiF-medlem.

Medlemsavgifternas storlek hittar du här.

Kriterier för nedsatt avgift

 

För att ha rätt till nedsatt medlemsavgift behöver du vara ordinarie medlem och inte få lön under minst 3 månader på grund av:

  • arbetslöshet eller permittering (dvs utan inkomster från huvudsyssla)
  • familjeledighet (vårdledig, föräldraledig eller moderskapsledig)
  • längre sjukdom
  • studier för lägre eller högre högskoleexamen
  • värnplikt eller civiltjänst
  • annan jämförbar orsak

 

Ansök om nedsatt avgift

 

Du ansöker om nedsatt medlemsavgift genom att skicka ett fritt formulerat meddelande till TFiFs kansli på adressen kansli@tfif.fi.

Kom ihåg att bifoga en kopia på intyg till din ansökan:

  • Arbetslöshet eller permittering: intyg på utbetald ersättning från KOKO eller FPA. OBS! ett utdrag från TE-byrån räcker inte.
  • Familjeledighet: intyg på utbetald ersättning från FPA
  • Längre sjukdom: intyg på utbetald ersättning från FPA
  • Studier: studieintyg från högskolan

Du kan täcka/svärta känsliga personuppgifter, t.ex. ditt socialskyddssignum, i bilagan.

Ansökan om nedsatt medlemsavgift skall skickas in under det kalenderår som ansökan gäller. Man kan inte retroaktivt ansöka om nedsatt avgift för tidigare år.

 

Övriga rabatter på medlemsavgiften

Du kan få rabatt på medlemskapet om du är nyutexaminerad eller gift/sambo med en annan TFiF-medlem. Du behöver inte visa upp intyg för att få någon av dessa rabatter – det räcker att du kontaktar vårt kansli på adressen kansli@tfif.fi.

Nyutexaminerade

Som nyutexaminerad får du rabatt på din medlemsavgift under de 12 första månaderna efter examen.

Gift eller sambo med en annan TFiF-medlem

Om du är gift eller sambo med en annan TFiF-medlem kan en av er ansöka om rabatt på medlemsavgiften. I samband med att rabatten beviljas, avslutas också den ena medlemmens prenumerationer på medlemstidningarna och medlemsförmånstidningarna från Alma Talent så att ni inte får dubbla nummer hem per post.

Alla medlemskap

Intresserad?

Bli medlem