Nyheter och tidskrifter

Håll dig uppdaterad! Som TFiF-medlem får du branschtidningar som medlemsförmån eller till förmånligt medlemspris. Läs digitalt eller på papper.

Affärsmagasinet Forum

Som medlemsförmånstidning får du Affärsmagasinet Forum

Forum för ekonomi och teknik är Finlands enda svenskspråkiga affärstidskrift, ett unikt magasin som riktar sig till beslutsfattare och experter inom näringslivet i Finland och Norden. Tidningen har en upplaga på 11,000, och når varje månad 27,000 läsare, i huvudsak ekonomer, ingenjörer och diplomingenjörer.
Bevakningsteman inkluderar ekonomi, börs, teknik, ledarskap och arbetsliv, med reportage, profilintervjuer, livsstil och kolumner.
Forum upprätthåller dessutom diskussionsforumet Affärsnätverket Forum på LinkedIn, den största svenskspråkiga gruppen i Finland och en av de största på svenska på hela Linkedin. Där diskuteras trender och aktuella frågor inom näringsliv, arbetsliv och innovationer. Tidskriften utkommer med 11 nummer/år.

Du kan även ladda ner tidningen som inloggad i medlemsportalen.

Mission
Forums uttalade mission är att verka som en oberoende liberal tidskrift som står redaktionellt fri från partier och organisationer, verkar i humanistisk upplysningstradition för demokrati och öppen ekonomi, samt innovation och entreprenörskap.

Historia
Forums rötter sträcker sig till 1880 och tidskriften har införlivat diverse andra publikationer under årens lopp:
Tekniska föreningens i Finland förhandlingar 1880–1958
Tekniskt forum 1959–1967
Affärsekonomisk Revy 1942–1967
Teknikervärlden 1927–1967
Byggaren 1924–1967
Meractor (Tidskrift för Finlands näringsliv) 1906–1971

Alma Talent

I dina medlemsförmåner ingår en prenumeration på en Alma Talent-tidning

Ordinarie medlem har

En valbar Alma Talent-tidning som du kan prenumera på antingen i pappers- eller digitalt format. Den tidning som väljs åt dig automatiskt är Tekniikka & Talous.

Medlemsförmånstidningen från Alma Talent kan du byta ut mot en annan ur nedanstående lista
– Arvopaperi
– Fakta (enbart papper)
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia

 

Du byter din medlemsförmånstidning från Alma Talent som inloggad i medlemsportalen eller genom att meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med de valbara tidningarna på Alma Talents hemsida.

Du kan även som inloggad i medlemsportalen byta ut din Alma Talent-medlemsförmånstidning till en digitjänst.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla i medlemsportalen (kräver inloggning).

Ifall du bytt din Alma Talent-medlemsförmånstidning till en digitjänst har du därutöver rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

TFiF tidningsförmåner för ordinarie medlem bosatt i Norden

En valbar Alma Talent-tidning som digitjänst
– Arvopaperi
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia

Som medlem boende i Sverige kan du istället för att välja någon av de Alma Talent-tidningar i digitalt format som ges ut på den finska marknaden välja Ny Teknik i pappersformat.

Bekanta dig med de valbara tidningarna på Alma Talents hemsida. Logga in i medlemsportalen ifall du önskar välja/byta tidning eller kontakta TFiF:s kansli.

Dina ikraftvarande tidningsprenumerationer kan du enkelt kolla i medlemsportalen (kräver inloggning)

TFiF tidningsförmåner för medlem bosatt utanför Norden

Du kan beställa en Alma Talent -tidning som digitjänst till medlemspriset 24 € / år. Tidningsalternativen som du kan välja mellan är:

– Arvopaperi
– Markkinointi & Mainonta
– Metallitekniikka
– MikroBitti
– Tivi
– Kauppalehti Optio
– Tekniikan Historia

Du väljer/byter tidning genom att logga in i medlemsportalen eller meddela TFiF:s kansli vilken tidning du vill ha. Du kan bekanta dig med tidningarna på Alma Talents hemsida.

Tidningen Talouselämä för TFiF/TEK-medlemmar (både inom Finland samt utlandet)

TFiF/TEK-medlemmar har möjlighet prenumerera på tidningen Talouselämä till medlemspris. Tidningen Talouselämä kan även beställas som digitjänst men ingår inte i alternativen att byta medlemsförmånstidningen till. För medlemmar utomlands tillkommer postningsavgift.

Du beställer tidningen enklast via mina tjänster i medlemsportalen. Prenumerationen är fortlöpande fram tills att tjänsten avbeställs. Årspriserna för de olika Talouselämä tidningsalternativen ser du nedan:

Talouselämä papperstidning för TFiF/TEK-medlem i Finland 45 €
Talouselämä digitjänst 45 €

TFiF yngre medlem

Yngre medlem i TFiF med studerandemedlemskap i TEK får tidningarna Tekniikka & Talous samt Talouselämä i digitalt format via Alma Talents Summa-tjänst.
För att aktivera prenumerationerna på Alma Talent-tidningarna bör du logga in i TEK:s medlemsregister.

Om du har frågor gällande dessa tidningsförmåner hittar du närmare information på www.tek.fi/opkys eller genom att kontakta kansli@tfif.fi

Som Yngre medlem med TFiF/TEK-medlemskap har du utöver ovanstående rätt att beställa tidningen Tekniikka & Talous som papperstidning till priset 16 € plus moms. Denna beställning gör du genom att direkt kontakt Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

 

Tidningsrabatter

Utöver medlemsförmånstidningarna beviljas medlemmarna i TFiF 40 % rabatt på normalpriset för ytterligare Alma Talent tidskrifter när man prenumererar på dem årsvis.

Prenumerationerna på inhemska tidningar handhas direkt av Alma Talents prenumerationstjänst tilaajapalvelu@almatalent.fi (tfn: 020 442 4100) och förlaget sköter också faktureringen.

 

Gula Bladet

Gula Bladet är TFiF:s medlemstidning. Tidningen utkommer 4 ggr/år.

I tidningen kan du läsa bl.a. om aktuella frågor på arbetsmarknaden, möteskallelser, viktiga meddelanden till medlemskåren, vad som är på gång inom föreningen samt presentationer av olika medlemmar i affärsvärlden och föreningens olika avdelningar och utskott. Här hittar du även evenemangskalendern med aktuellt program.

Tidningens senaste nummer hittar du här.

Tidigare nummer av Gula Bladet

 

Alla tjänster

Intresserad?

Bli medlem Ta kontakt