Medlemstidningen TFiF bladet

TFiFs medlemstidning TFiF bladet utkommer 5 gånger per år. Tidningen utkommer både på papper och digitalt.

I tidningen kan du bland annat läsa om aktuella frågor inom TFiF och ärenden på arbetsmarknaden, artiklar om teknik och ekonomi, intervjuer med intressanta profiler i affärsvärlden och om föreningens olika avdelningar och utskott. I tidningen hittar du också en evenemangskalender, möteskallelser och annan viktig information för våra medlemmar.

Tidningens senaste nummer hittar du här:

Tidigare nummer av medlemstidningen hittar du här.

 

TFiF bladets läsarpanel

Det finns nu en läsarpanel för TFiF bladet som du kan gå med i ifall du önskar. I samband med att det utkommer ett nytt nummer av TFiF bladet så skickar vi ut en enkät om tidningen till de personer som har registrerat sig i panelen. Man väljer själv när och hur man svarar på enkäten.

Registrera dig till TFiF bladets läsarpanel här

 

Medlemmar bosatta i Finland eller i Norden

Om du bor i Finland eller i Norden får du TFiF bladet hemskickad per post. Du kan också läsa tidningen digitalt (se länkar ovan). Du kan göra ändringar i din prenumeration i medlemsportalen (kräver inloggning).

Medlemmar bosatta utanför Norden

Om du bor utanför Norden kan du läsa TFiF bladet digitalt (se länkar ovan). Du kan också välja att prenumerera på medlemstidningen i papper för 42 €/år. Aktivera i så fall din pappersprenumeration i medlemsportalen (kräver inloggning).