Medlemsförmånstidningar från Alma Talent

Tidningsförmånen från Alma Talent förändrades 1.1.2024. Läs mera om förändringarna här

Ordinarie och pensionärsmedlemmar

I ordinarie medlemskap och pensionärsmedlemskap ingår en tidningsprenumeration på någon av Alma Talents branschtidningar.

Tidningsförmåner för ordinarie medlemmar och pensionärsmedlemmar i Finland
Om du bor i Finland får du en valbar Alma Talent-tidning i digitalt format utan extra kostnad. För en tilläggskostnad på 0,50 €/månad får du en kombinationsprenumeration, där både pappers- och digitala tidningen ingår. Om du haft en pappersprenumeration före 1.1.2024, övergår den automatisk till en kombinationsprenumeration.

Väljer du att avsluta din tidningsprenumeration från Alma Talent helt beviljar vi dig en rabatt på 1,75€/månad på din medlemsavgift.

Tidningar för medlemmar inom Norden
Om du bor inom Norden kan du prenumerera på en valbar Alma Talent-tidning i digitalt format utan extra kostnad. För en tilläggskostnad på 0,50 €/månad får du en kombinationsprenumeration, där både pappers- och digitala tidningen ingår. Om du haft en pappersprenumeration före 1.1.2024, övergår den automatisk till en kombinationsprenumeration.

Väljer du att avsluta din tidningsprenumeration från Alma Talent helt beviljar vi dig en rabatt på 1,75€/månad på din medlemsavgift.

Tidningar för utlandsmedlemmar utanför Norden
Om du bor utanför Norden kan du prenumerera på en valbar Alma Talent-tidning i digitalt format till medlemspriset 24 €/år (inkl. moms).

Du kan välja mellan dessa tidningar som medlemsförmånstidning

  • Tekniikka & Talous
  • Arvopaperi
  • MikroBitti
  • TIVI
  • Kauppalehti Fakta (enbart papperstidning, därför endast för medlemmar bosatta i Finland eller Norden)

Bekanta dig med alternativen på Alma Talents webbsidor.

Ändra din prenumeration i TFiFs medlemsportal

Du kan byta din medlemsförmånstidning från Alma Talent som inloggad i medlemsportalen eller genom att kontakta TFiFs kansli. I medlemsportalen kan du också ändra din prenumeration från kombinationsprenumeration till digital prenumeration eller kontrollera vilken tidning du prenumererar på. Yngre medlemmar får sina medlemsförmånstidningar i digitalt format.

Inom ett par dagar från att du aktiverat en digital- eller kombinationsprenumeration får du ett epostmeddelande från Alma Talent med instruktioner för hur du får tillgång till det digitala innehållet. Kontrollera också e-postens skräppost, ifall meddelandet inte kommit fram.

Yngre medlemmar (studerande)

Yngre medlem i TFiF-TEK

Om du är medlem i både TFiF och TEK får du tidningarna Tekniikka & Talous samt Talouselämä i digitalt format utan extra kostnad. För att aktivera de digitala prenumerationerna behöver du logga in i TEKs medlemsportal och lägga till tidningarna till dina tjänster.

Yngre medlem i TFiF 

Om du enbart är yngre medlem i TFiF får du tidningen Tekniikka & Talous i digitalt format utan extra kostnad. För att aktivera den digitala prenumerationen behöver du logga in i TFiFs medlemsportal och lägga till tidningen till dina tjänster.