TFiX Sparrning

TFiF lanserar en ny tjänst för sina medlemmar, TFiX sparrning. Genom TFiX sparrning kan du snabbt och enkelt kan dela med dig av dina erfarenheter eller få diskutera av någon med erfarenhet av det du har frågor om. TFiX sparrning är avgiftsfritt och öppet för alla TFiF-medlemmar, också studerande.

Sparrningen består av en person i rollen som frågeställare och en person i rollen som bollplank.

Rollen som frågeställare

Få sparrningshjälp av en annan TFiF-medlem! Sparrningen riktar sig till dig som har frågor om t.ex. arbetsliv, karriär, en viss bransch eller att balansera jobb och privatliv som du vill diskutera med någon som har erfarenhet av ämnet. Anmäl dig med i sparrningen, så får du inom en vecka en lista på bollplank som du kan kontakta. Bollplanken är andra TFiF-medlemmar som anmält sig till vår pool av personer som vill sparra andra TFiFare inom områden de har erfarenhet av. Du som frågeställare och bollplanket har kontakt 1-3 gånger.

Anmäl dig via den här blanketten

Rollen som bollplank

Ställ upp som bollplank för en annan TFiF-medlem! Som bollplank kan du bli kontaktad av en frågeställare, alltså en annan TFiF-medlem som vill ha sparrning i något ämne som du har erfarenhet av. Det finns en bollplankspool av TFiF-medlemmar som anmält sig frivilliga att fungera som bollplank för sparrningen. Du kan när som helst ändra, pausa eller dra tillbaka din anmälan. Frågeställaren och bollplanket har kontakt 1-3 gånger.

Ställ upp som bollplank!

Du går med i bollplankspoolen via den här blanketten och kan när som helst ändra, pausa eller dra tillbaka din anmälan.

Spelregler för TFiX sparrning

 

  1. Sparrningen är en avgiftsfri medlemsförmån för alla TFiF-medlemmar – både yngre och ordinarie medlemmar. Bollplanken ställer upp frivilligt i sitt uppdrag och får ingen ersättning.

 

  1. Frågeställaren är den aktiva parten i sparrningen, som tar kontakt med bollplanket och som tar initiativ till eventuella uppföljande träffar. Frågeställaren väljer själv hur många från bollplankslistan du vill kontakta.

 

  1. Frågeställaren och bollplanket har kontakt 1-3 gånger, om ni inte tillsammans kommer överens om annat.

 

  1. Diskussionerna som frågeställaren och bollplanket för är konfidentiella.

 

  1. De kontaktuppgifterna till bollplanken som frågeställaren får ta del av, används endast för TFiX sparrning och får inte delas med andra personer.

 

  1. Vid eventuella problemsituationer kan antingen frågeställaren eller bollplanket vara i kontakt med TFiFs kansli.