Försäkringar och banktjänster (för TFiF-TEK medlemmar)

Om du är TFiF-TEK-medlem kan du också dra nytta av bland annat DanskeBanks bankförmåner eller Kalevas livförsäkringar till medlemspris.

Läs mera på TEKs webbsidor (på finska).