Stipendier för utbytesstudier

Stipendierna för utbytesstudier delas ut för att uppmuntra studerande att avlägga en del av sin universitetsexamen utomlands.

Ansökan

Ansökan görs via en digital blankett som du hittar i medlemsportalen (bakom inloggning). Nästa ansökningsomgång är öppen under tiden 1.12.2023-30.4.2024.

Genom att ansöka om stipendium, tillåter du TFiF att få publicera ditt namn, din högskola, stipendiekategori och ditt utbytesmål och den beviljade stipendiesumman ifall du beviljas stipendium. Vi publicerar inga uppgifter om dig ifall du inte beviljas stipendium.

Utdelning av stipendier

För att kunna beviljas stipendium för utbytesstudier behöver du:

  • Vara medlem i TFiF
  • Lämna in en komplett ansökan. Ansökan skrivs på svenska.
  • Lämna in ansökan före ditt utbyte inleds. Ifall utbytet inleds före stipendieansökans deadline, beaktar vi det datum då du lämnat in din ansökan.
  • Fått bekräftat en utbytesplats för minst 4 månaders heltidsstudier vid en utländsk högskola
  • Förbinda dig till att lämna in en redogörelse över utbytet enligt instruktionerna

I stipendieutdelningen beaktas bland annat:

  • Kostnader för resa och uppehälle
  • Eventuella terminsavgifter vid den mottagande högskolan
  • Tidigare utbytesstudier
  • Tidigare beviljade stipendier
  • Storleken på det ansökta stipendiet

Beslut om beviljande av stipendium görs som en helhetsbedömning av ansökan. Under de senaste åren (2019-2022) har medeltalet för stipendiesummorna som beviljats varit 800 €.

Vi meddelar dig per epost ifall du beviljats stipendium eller inte. Meddelandet skickas ut ca två månader efter att ansökningstiden löpt ut.

Stipendierna för studier delas ut från Tekniska Föreningens i Finlands stiftelses medel.

Redovisning av stipendier för utbytesstudier

Om du har beviljats ett stipendium ska du senast en månad efter avslutat utbyte skicka in en kort redogörelse över dina studier utomlands. Redogörelsen skickas per epost till kansli@tfif.fi. Vi kan publicera hela eller delar (t.ex. citat) av din redogörelse i TFiFs kommunikationskanaler.

Om utbytet inte blir av måste du återbetala hela stipendiesumman.