Stipendier för utlandspraktik

Stipendierna för utlandspraktik delas ut för att uppmuntra studerande att göra praktik utomlands som en del av sina universitetsstudier.

Ansökan

Ansökan görs via en digital blankett som du hittar i medlemsportalen (bakom inloggning). Nästa ansökningsomgång är öppen under tiden 1.6.2024-31.10.2024.

Genom att ansöka om stipendium, tillåter du TFiF att få publicera ditt namn, din högskola, stipendiekategori och var du gör utlandspraktik och den beviljade stipendiesumman ifall du beviljas stipendium. Vi publicerar inga uppgifter om dig ifall du inte beviljas stipendium.

Utdelning av stipendier

För att kunna beviljas stipendium för utlandspraktik behöver du:

  • Vara medlem i TFiF
  • Lämna in en komplett ansökan. Ansökan skrivs på svenska.
  • Lämna in ansökan före din praktik inleds. Ifall praktiken inleds före stipendieansökans deadline, beaktar vi det datum då du lämnat in din ansökan.
  • Fått bekräftat en praktikplats utomlands
  • Förbinda dig till att lämna in en redogörelse över utlandspraktiken enligt instruktionerna

I stipendieutdelningen beaktas bland annat:

  • Kostnader för resa och uppehälle
  • Tidigare utlandspraktik
  • Tidigare beviljade stipendier
  • Lönens storlek under praktiken
  • Storleken på det ansökta stipendiet

Beslut om beviljande av stipendium görs som en helhetsbedömning av ansökan.

Vi meddelar dig per epost ifall du beviljats stipendium eller inte. Meddelandet skickas ut ca två månader efter att ansökningstiden löpt ut.

Stipendierna för utlandspraktik delas ut från Tekniska Föreningens i Finlands stiftelses medel eller ur TFiFs Minnesfond som består av följande donationsfonder: C Hausens donationsfond, Hyvinge fabriks Ab stipendiefond, John Stenberg seniors stipendiefond, Diplomingenjör Hugo Eklunds fond, Familjen Alex Ärts Stipendiefond, Freywid Wegelius fond, Åbergs fond, Zitting & Nybergs fond, Wärtsiläs publikationsfond och Hedboms fond. Minnesfonden förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland stiftelse.

Redovisning av stipendier för utlandspraktik

Om du har beviljats ett stipendium ska du senast en månad efter avslutad praktik skicka in en kort redogörelse om praktikperioden. Redogörelsen skickas per epost till kansli@tfif.fi. Vi kan publicera hela eller delar (t.ex. citat) av din redogörelse i TFiFs kommunikationskanaler.

Om utlandspraktiken inte blir av måste du återbetala hela stipendiesumman.