Stipendier för studieresa

Stipendierna för studieresa delas ut för att uppmuntra medlemmar att göra studieresor för att fortbilda sig eller som en del av sina universitetsstudier.

Ansökan

Ansökan görs via en digital blankett som du hittar i medlemsportalen (bakom inloggning). Nästa ansökningsomgång är öppen under tiden 1.12.2023-30.4.2024.

Genom att ansöka om stipendium, tillåter du TFiF att få publicera ditt namn, din högskola, stipendiekategori och (om du studerar), målet för din studieresa och den beviljade stipendiesumman ifall du beviljas stipendium. Vi publicerar inga uppgifter om dig ifall du inte beviljas stipendium.

Utdelning av stipendier

För att kunna beviljas stipendium för studieresa behöver du:

  • Vara medlem i TFiF
  • Lämna in en komplett ansökan. Ansökan skrivs på svenska.
  • Lämna in ansökan före studieresan inleds. Ifall din studieresa inleds före stipendieansökans deadline, beaktar vi det datum då du lämnat in din ansökan.
  • Förbinda dig till att lämna in en redogörelse över studieresan enligt instruktionerna

I stipendieutdelningen beaktas bland annat:

  • Kostnader för resa och uppehälle
  • Tidigare studieresor
  • Tidigare beviljade stipendier
  • Storleken på det ansökta stipendiet

Beslut om beviljande av stipendium görs som en helhetsbedömning av ansökan.

Vi meddelar dig per epost ifall du beviljats stipendium eller inte. Meddelandet skickas ut ca två månader efter att ansökningstiden löpt ut.

Stipendierna för studieresor delas ut från Tekniska Föreningens i Finlands stiftelses medel eller ur TFiFs Minnesfond som består av följande donationsfonder: C Hausens donationsfond, Hyvinge fabriks Ab stipendiefond, John Stenberg seniors stipendiefond, Diplomingenjör Hugo Eklunds fond, Familjen Alex Ärts Stipendiefond, Freywid Wegelius fond, Åbergs fond, Zitting & Nybergs fond, Wärtsiläs publikationsfond och Hedboms fond. Minnesfonden förvaltas av Tekniska Föreningens i Finland stiftelse.

Redovisning av stipendier för studieresa

Om du har beviljats ett stipendium ska du senast en månad efter avslutad studieresa skicka in en kort redogörelse av resan. Redogörelsen skickas per epost till kansli@tfif.fi. Vi kan publicera hela eller delar (t.ex. citat) av din redogörelse i TFiFs kommunikationskanaler.

Om studieresan inte blir av måste du återbetala hela stipendiesumman.