Arbetslöshetsskydd för företagare

I frågor om arbetslöshetsskydd betraktas du som företagare om:

Du har en FöPL- och LFöpL-försäkring som:

  • enskild näringsidkare (yrkesutövare eller rörelseidkare, firma),
  • jordbruksföretagare, bolagsman i öppet bolag, eller
  • ansvarig bolagsman i kommanditbolag.

Du är i ledande ställning i ett aktiebolag där:

  • du själv äger minst 15 %
  • du och din familj tillsammans äger minst 30 %.

Du arbetar i ett aktiebolag där:

  • du själv äger minst 50 %
  • du och din familj tillsammans äger minst 50 %
  • Du arbetar utan att ha ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande oavsett innehav och ställning.

Om du i huvudsak från din inkomst som företagare rekommenderas du gå med i Företagarkassan. Det gör du enklast på Företagarkassans webbsidor. 

Om du övergår från löntagare till företagare, uppmanar vi dig också att kontakta TFiFs kansli för att byta medlemskategori. Medlemsavgiften för företagare hittar du här.

Företagare som bisyssla

Om du i huvudsak får din inkomst från arbete som löntagare, kan du fortsättningsvis höra till KOKO-kassan. Läs mera om vad som gäller för företagande som bisyssla på KOKO-kassans webbsidor.

Från löntagare till företagare

Om du hör till KOKO-kassan men övergår till att bli företagare, kan du läsa mera om övergången på KOKO-kassans webbsidor.

Från företagare till arbetslös

En företagare på heltid anses vara arbetslös då företagsverksamheten helt har lagts ner. Arbets- och näringsbyrån ger kassan ett bindande utlåtande om avslutad företagsverksamhet.