Medlemsavgifter 2024

 

Ordinarie medlemskap

 Per månad   Per år
TFiF (utan KOKO-kassan)             11,75 €    141,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             30,25 €    363,00 €

Nyutexaminerad (12 månader efter examen)

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €      105,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             20,60 €    247,20 €
TFiF-TEK företagare (utan KOKO-kassan)            8,75 €    105,00 €

Gift eller sambo med en annan TFiF-medlem

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,25 €      99,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             26,75 €    321,00 €

Företagare

TFiF (utan KOKO-kassan)             11,75 €    141,00 €
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             25,00€    300,00 €

Utlandsmedlem

TFiF (inom Norden)             11,75 €    141,00 €
TFiF-TEK (inom Norden)             25,00 €    300,00€
TFiF (utanför Norden)               2,50 €      30,00 €
TFiF-TEK (utanför Norden)               7,00 €      84,00 €

Arbetslös eller permitterad

TFiF (utan KOKO-kassan)               6,15 €      73,80 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             13,90 €    166,80 €

Nedsatt avgift på grund av familjeledighet, långtidssjukdom, studier, värnplikt eller övriga jämförbara orsaker

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €      105,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             16,50 €    198,00 €

Pensionär

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,75 €   105,00 €
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             12,75 €    153,00 €

Studerande (yngre medlemskap)

 Per månad   Per år
TFiF  gratis  gratis
TFiF-TEK  gratis  gratis
KOKO-kassan               5,25 €      63,00 €