Fakturering av medlemsavgift

Övergå till smidig och avgiftsfri e-faktura i din nätbank! Samtidigt kan du bestämma om du vill betala medlemsavgiften i 1,4 eller 12 rater.

Aktivera e-faktura och betala i 1, 4 eller 12 rater

Med e-faktura får du enkelt in din medlemsavgiftsfaktura direkt i din nätbank och behöver inte mata in uppgifterna manuellt.

Aktivera e-fakturering genom att gå in i nätbanken och beställa e-faktura av Tekniska Föreningen i Finland. För aktiveringen behöver du antingen uppge ditt socialskyddssignum eller referensnumret från den senaste fakturan.

Du kan samtidigt välja om du vill betala din medlemsavgift i 1, 4 eller 12 rater. Det tillkommer inga extra kostnader om du väljer att betala i flera rater. Om du betalar i en rat, skickas fakturan vanligtvis till dig i februari.

Kom ihåg att du behöver aktivera e-fakturor från TFiF igen ifall du byter bank.

Fakturering på papper

Det är också möjligt att få sin medlemsavgiftsfaktura på papper per post. Då faktureras hela medlemsavgiften i en rat och fakturan skickas vanligtvis i februari. För pappersfakturor uppbär vi en avgift på 5 €/faktura fr.o.m. 1.1.2024.