Årets bästa tekniska doktorsavhandling och diplomarbete belönades

15.11.2022

Vinnarna är från Aalto-universitetet. Idag premierades den bästa doktorsavhandlingen och det bästa diplomarbetet år 2022 av Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) och Teknikens Akademiker (TEK) i Helsingfors.

Årets bästa doktorsavhandling skrevs av F. M. Mahafugur Rahman från avdelningen för elektroteknik och automation vid Aalto-universitetets elektrotekniska fakultet. TFiF och TEK belönade Rahmans avhandling, som har titeln ”Weak-Grid Tolerant Control Methods for Voltage-Source Converters”, med ett diplom och 7 500 euro.

Rahmans aktuella avhandling handlar om förnybar energi: i den presenteras bland annat algoritmer som behövs för att ansluta sol- och vindkraftverk till elnätet. Rahman löser de utmaningar med nätstabiliteten som uppstår när en betydande mängd förnybar energi förs in i nätet.

– Jag ville vara en del av den pågående övergången till fossilfri energiproduktion. Jag har utvecklat styrmetoder i realtid för nätomvandlingssystemen. Det bästa är att de utvecklade styrmetoderna fungerar stabilt under alla nätförhållanden med god dynamisk prestanda, utan att man behöver justera styrsystemet från fall till fall, säger Rahman.

Arbetet främjar teorin inom området, men ger också utmärkta möjligheter till praktiska tillämpningar för företag, till exempel för solpaneler och vindkraftverk.

Rahman bor i Esbo och arbetar för närvarande som konstruktör på ABB.

Här hittar du videon där Rahman beskriver sin forskning och dess tillämpningar

Pris för diplomarbete till Inka Lehtimäki

TFiF och TEK belönade Inka Lehtimäkis arbete ”Automatic classification of convulsive epileptic and functional seizures based on video data” som bästa diplomarbete. Lehtimäki gjorde sitt diplomarbete i huvudämnet Complex Systems inom masterprogrammet Life Science Technologies vid Aalto-universitetet. Priset uppgår till 5 000 euro.

Lehtimäkis arbete presenterar en ny metod för att diagnostisera epileptiska och funktionella anfall baserat på videodata med hjälp av maskininlärning. Lehtimäkis avhandling skrevs i samarbete med Neuro Event Labs och stöder företagets produktutveckling.

Lehtimäki valde ämnet för sin diplomarbete eftersom hon var intresserad av hälsoteknik och tillämpningen av olika dataanalysmetoder inom området.

– Kodningens praktiska tillvägagångssätt för analytiska resonemang inspirerar mig. Det bästa är när jag kan tillämpa min egen kunskap på ett område som intresserar mig och samtidigt hjälpa andra”, säger Lehtimäki.

Lehtimäki bor i Helsingfors och arbetar på Accenture som senior analytiker. Hon arbetar med AI-utveckling och teknikkonsultationer för kunder inom hälso- och sjukvården.

Här hittar du videon där Lehtimäki beskriver sin forskning och dess tillämpningar

Premiering av slutarbeten 2022

TFiF och TEK delade ut det första priset för avhandling 1999 för att uppmuntra diplomingenjörer och arkitekter till fortsatta studier. Målsättningen med detta är även att höja profilen för forskarutbildning.

Priset för bästa diplomarbete har delats ut sedan 1986. Syftet med premieringen är bland annat att uppmuntra teknologerna till resultatgivande studier.

– Det är viktigt att lyfta upp förtjänstfulla arbeten samt människorna bakom dem. Både Rahmans och Lehtimäkis arbeten påvisar en mångsidig kompetens och ett djupt kunnande som resulterar i ny kunskap som vårt samhälle kan dra nytta av, säger Annika Nylander, verksamhetsledare för TFiF.

– Avhandlingar och diplomarbeten är det ultimata beviset för att man behärskar sitt område. Dessa prisbelönta arbeten överskrider dock ribban med råge och visar den höga nivån på forskning och arbete som bedrivs vid de finländska universiteten. Med dessa utmärkelser vill vi visa upp framtidens arbete, som annars inte är i rubrikerna. Vi gratulerar vinnarna, säger Juhani Nokela, direktör för samhällsrelationer på TEK.

Läs mer om priserna och se förra årets vinnare (på finska)

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb