Arkitekt: ”Metaversum ger ett mervärde till våra kunder”

17.02.2023

Allt fler arkitektbyråer använder sig av olika tredimensionella simuleringar och metaversum för att illustrera sina arkitektoniska skapelser. Men övergången till den nya tekniken föder också smärtpunkter.

– Vi har en längre tid använt oss av 3D-design då vi planerar den tekniska genomförbarheten av projekt i byggbranschen, men för det mesta granskas slutresultatet ändå tvådimensionellt på dataskärmen, säger Rabbe Tiainen, arkitekt och delägare på arkitektbyrån Helst.

Han ser klara fördelar med att uppleva tid och rum tredimensionellt med hjälp av till exempel 3D-glasögon.

– Det finns en stor outnyttjad potential att inkludera kunderna i planeringsprocessen och visa vad som är genomförbart med hjälp av tredimensionell modellering. Det är lättare att greppa den spatiala verkligheten med hjälp av 3D-glasögon, i synnerhet om rumshöjden är 2,5–4 meter, säger Tiainen.

De skärpta kraven på energieffektiva lösningar inom byggbranschen kan också ge upphov till strövtåg i metaversum.

– Om man ska pressa in information om energivärden, byggmaterial, kolavtryck, rör och balkar i en och samma bild eller presentation kan det vara bra att granska byggnaden tredimensionellt, säger Tiainen.

På arkitektbyrån ALA används 3D-presentationer bland annat för att simulera olika färdvägar i anslutning till byggnader.

– Vi ordnar virtuella, guidade rundvandringar och animationer av de byggnader som vi planerar. I vissa projekt använder vi oss av 3D-glasögon. Metaversum hjälper oss att gestalta lokaler på ett helt annat sätt, säger Eva Geitel, arkitekt på arkitektbyrån ALA.

Överväldigade reaktioner
Enligt Tiainen och Geitel är det i synnerhet lite större projekt som gynnas av tredimensionella presentationer.

– Det är en fördel om man kan överblicka till exempel hela bostadskvarter med hjälp av metaversum. Det kräver lite extra arbete och en högre ambitionsnivå, men det är definitivt värt det, säger Tiainen.

Hur har era kunder reagerat på möjligheten att använda 3D-glasögon?
– Reaktionerna har varit positiva. En del kunder har varit helt överväldigade av upplevelsen och anser att den tredimensionella verkligheten känns trovärdig. Det tillför definitivt ett mervärde i den interaktiva dialogen med kunden, säger Tiainen.

Virtuella verklighetsrum
Det är bland annat applikationen Cave och VR-glasögonen Google Cardboard eller Oculus Quest som används av nordiska arkitektbyråer. Cave är ett virtuellt verklighetsrum där den arkitektoniska planen kan projiceras tredimensionellt.

– Den tredimensionella visualiseringen är en stigande trend bland arkitektbyråerna. Det har skett en enorm teknisk utveckling på det här området de senaste åren. Trots det kan man inte säga att metaversum skulle utgöra någon mittfåra i vår bransch, säger Jari Lonka på arkitektbyrån L-ark.

Varför är det så få som använder sig av metaversum?
– Det handlar säkert om den sävlighet som kännetecknar branschen. Det rör sig ju inte om dyra investeringar i ny teknik. Att förnya invanda arbetssätt kräver en attitydförändring, säger Lonka.

Han får medhåll av kollegan Rabbe Tiainen på arkitektbyrån Helst.

– Jag tror det handlar om lättja. En del arkitekter upplever kanske att de tappar kontrollen över projektet då de inte längre förväntas producera glassiga tvådimensionella bilder på den tilltänkta byggnaden som tidigare. Sedan existerar också en viss rädsla att överlåta verktyget till slutanvändaren, alltså kunden, säger Tiainen.

3D en kostnadsfråga
Eva Geitel ser metaversum som ett välkommet komplement som underlättar planeringen i det dagliga jobbet, men hon ser inget självändamål i att tvinga fram tredimensionella ritningar i varje projekt.

– Det är ganska resurskrävande att skapa virtuella modeller. Därför kan det vara bra att man är selektiv och använder sig av metaversum framför allt i sådana projekt där det ställs hårda krav på precisionsstyrd planering, säger Geitel.

Enligt Geitel kan den tredimensionella planeringen i vissa fall bli en kostnadsfråga.

– En liten arkitektbyrå har sällan egen expertis som är specialiserad på tredimensionella animationer. I värsta fall måste man förlita sig på externa konsulter som tar fram 3D-visualiseringen och då kan det bli dyrt, säger Geitel.

Rabbe Tiainen väljer att vända på steken.

– Man behöver inte vara en datanörd för att kunna jobba med metaversum. Det ingår i vårt jobb att lära oss ny teknik. Metaversum kan ge yngre uppstickare i branschen en möjlighet att profilera sig och slå igenom med hjälp av tredimensionell planering, säger Tiainen.

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft