Arkitektgillet

Här kommer info om arkitektgillets styrelse 2018 samt vad som avdelningen ordnat.

Nyheter

19.12.2019

TEK fullmäktigeval 2020

18.12.2019

Ny arbetstidslag träder ikraft vid årsskiftet

07.01.2020

TFiFs och DIFFs luciainsamling 2019 bidrar med 1095,55€ till årets insamling