Bli mentor

Som mentor får du möjlighet att dela med dig av din erfarenhet och samtidigt hjälpa din adept att utvecklas genom att fungera som stöd och bollplank. Detta kan också vara ett tillfälle för dig att reflektera kring din egen karriär och dina val samtidigt som du lär dig mera om lärande, problemlösning, personlig utveckling samt den yngre generationens syn på saker.

Anmälan till mentorprogrammet 2023-2024 pågick till 9.9.2023.

Som mentor i mentorprogrammet TFiX får du

• Dela med dig av erfarenheter, åsikter och kunnande med en lyhörd, motiverad diskussionspartner
• Utveckla dina coaching-, kommunikations- och ledarskapsfärdigheter
• Nya idéer och synpunkter av adepten
• Reflektera över dina egna val och den egna karriären
• Nätverka med andra mentorer och adepter

En bra mentor har flera års erfarenhet av ett aktivt yrkesliv. Du är motiverad att ställa upp och hjälpa en yngre ingenjör i cirka ett halvår. Du är vidsynt, har god människokännedom och bra samarbetsförmåga och har tid att möta din adept ungefär två timmar per månad.