Du kan få inkomstrelaterad dagpenning efter tre månader

27.04.2020

Baserat på en tillfällig lagändring har du rätt att lyfta understöd från arbetslöshetskassan då du jobbat 13 veckor, d.v.s. ca 3 månader. Arbetet skall vara utfört under den tid man varit medlem i kassan.

Vanligtvis är kravet, för att man skall har rätt till understöd, att man jobbat 26 veckor, ca 6 månader. Nu räcker det med 13 veckors arbete förutsatt att den sista arbetsveckan börjat efter den 1.3.2020 och rätten till understöd börjar senast den 5.7.2020.

Om du är medlem i en kassa och har under din tid som medlem uppfyllt kravet på arbetstid kan du ansöka om understöd från den kassa du är medlem i. Om du inte har en arbetshistoria, inte är medlem i någon kassa eller ifall du inte varit medlem länge nog för att ha samlat in den arbetstid som behövs för att du skall vara berättigad till understöd från kassan kan du ansöka om arbetslöshetsunderstöd från FPA (Folkpensionsanstalten).

Nyttiga länkar för permitterade eller om du blir arbetslös:
Information om krav på arbetstid
Dagpenningskalkylator 
Såhär ansöker du om understöd
Vanliga frågor om permittering och Corona
Arbetslöshetsskydd för permitterade

Övriga förbättringar i arbetslöshetsskyddet

Under april månad gjordes följande förändringar i arbetslöshetsskyddet:

  • Inkomstrelaterad dagpenning betalas fr.o.m. första dagen som arbetslös utan 5 dagars självrisk. Ändringen gäller de personer vars självrisktid börjar 16.3 – 6.7.2020
  • Antalet dagar man har rätt till arbetslöshetsunderstöd (300-500) minskar inte under den tid man är permitterad. Detta gäller permitteringar som infaller fr.o.m. den 16.3.2020. Permitteringsdagar räknas inte under perioden 16.3 – 30.6.2020.

I arbetslöshetsskyddet för företagare gjordes inga förändringar vad gäller inkomstrelaterad dagpenning. Inkomstrelaterad dagpenning kan även i fortsättningen betalas om företagsverksamheten upphört, arbetet inom företagsverksamheten har upphört eller om företagandet är en bisyssla eller kortvarigt. Enligt lagförändring kan en företagare ändå få understöd från FPA i de fall då inkomsterna från företaget sjunkit som en följd av Corona. Gränsinkomsten för rätten till arbetsmarknadsstöd för var och en företagare som arbetar inom företag är 1 090 euro per person per månad. Ändringen gäller under perioden 16.3 – 30.6.2020.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb