Medlemsavgifter 2022

 

Ordinarie medlemskap

 Per månad   Per år
TFiF (utan KOKO-kassan)             11,25 €    135,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             29,59 €    355,08 €

Nyutexaminerad (12 månader efter examen)

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,25 €      99,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             20,09 €    241,08 €
TFiF-TEK företagare (utan KOKO-kassan)             14,84 €    178,08 €

Gift eller sambo med en annan TFiF-medlem

TFiF (utan KOKO-kassan)               5,65 €      67,80 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             23,99 €    287,88 €

Företagare

TFiF (utan KOKO-kassan)             11,25 €    135,00 €
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             24,34 €    292,08 €

Utlandsmedlem

TFiF (inom Norden)             11,25 €    135,00 €
TFiF-TEK (inom Norden)             24,34 €    292,08 €
TFiF (utanför Norden)               2,25 €      27,00 €
TFiF-TEK (utanför Norden)               6,50 €      78,00 €

Arbetslös eller permitterad

TFiF (utan KOKO-kassan)               5,65 €      67,80 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             13,40 €    160,80 €

Nedsatt avgift på grund av familjeledighet, långtidssjukdom, studier, värnplikt eller övriga jämförbara orsaker

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,25 €      99,00 €
TFiF-TEK (inkl. KOKO-kassan)             16,00 €    192,00 €

Pensionär

TFiF (utan KOKO-kassan)               8,25 €   99 €
TFiF-TEK (utan KOKO-kassan)             12,00 €    292,08 €

Studerande (yngre medlemskap)

 Per månad   Per år
TFiF  gratis  gratis
TFiF-TEK  gratis  gratis
KOKO-kassan               5,25 €      63,00 €