Mentorprogrammet TFiX är inte

  • en form av arbetsförmedling eller rekrytering
  • gratis konsultering
  • en möjlighet för mentorn att berätta gamla historier
  • till endast för ”karriärkometer”
  • en garanti för rätta lösningar
  • ett program som fritar adepten från eget ansvar

Ömsesidig respekt och förtroende är grunden för ett bra mentorskap