Nya spelregler för konkurrensförbud

18.02.2022

Arbetsgivaren måste i fortsättningen betala mellan 40 och 60 procent av lönen under den karenstid som nämns i konkurrensförbudsavtalet.

I år tillämpas nya krav på konkurrensförbudsavtal på grund av en lagändring som trädde i kraft vid årsskiftet. Syftet med reformen är att hindra uppkomsten av grundlösa konkurrensförbudsavtal inom arbetslivet.

Ett konkurrensförbudsavtal begränsar en arbetstagares rätt att byta jobb och bedriva konkurrerande verksamhet efter att det tidigare arbetsförhållandet har upphört.

Enligt de nya bestämmelserna måste arbetsgivaren betala ekonomisk kompensation till arbetstagaren för den karenstid som nämns i arbetsavtalet. Ersättningen ska uppgå till minst 40 procent av lönen om avtalsparterna har kommit överens om att konkurrensförbudet varar i 6 månader efter att anställningen har upphört. Om förbudet är längre än 6 månader uppgår ersättningen till 60 procent av lönen.

De nya bestämmelserna tillämpas endast för sådana konkurrensförbudsavtal som har undertecknats efter den första januari i år. Från och med nästa år gäller de nya spelreglerna för alla konkurrensförbudsavtal, oavsett när de har undertecknats.

Arbetsgivarna har enligt den uppdaterade arbetsavtalslagen rätt att säga upp existerande konkurrensförbudsavtal utan uppsägningstid till slutet av december i år.

Enligt Teknikens akademiker TEK kommer ersättningsskyldigheten att främja en större rörlighet på arbetsmarknaden.

Ursprunglig text: Harri Gröhn, TEK
Översättning och bearbetning: Mikael Sjövall

Som TFiF-TEK-medlem får du avgiftsfri juridisk rådgivning i frågor som berör ditt arbetsförhållande, ditt arbetsavtal och ditt eget företag. Läs mera på TEKs sidor.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb