Senior Akademiingenjörernas traditionella höstträff i Åbo

Senior Akademiingenjörerna är en sammanslutning för pensionerade åbokemister. Verksamheten går ut på en årlig träff bestående av en exkursion med därpå följande lunch. En utskickslista för inbjudningar upprätthålls av Lasse Engström.

Detta år, torsdagen den 11 oktober, bekantar vi oss med Meyer-varvet genom en presentation som sker i Forum Marinums auditorium och under en efterföljande bussrundtur på varvsområdet i Pansio. Projektingenjör Berndt Lönnberg fungerar som värd. Vid sidan om hinner vi också kort bese den nya varvsutställningen i Forum.

Samling sker klockan 11.30 i Stadshusskvären i Åbo, Auragatan 2. Avfärden sker kl. 11.40.
Bussen plockar efter det upp tågresenärer från Helsingfors (ankomst 11.34) och Tammerfors (ankomst 10.50) vid huvudjärnvägsstationen.

Besöket i Forum Marinum planeras försiggå kl.12-13.45 varefter vi åker till varvet.

Lunchen på Kåren börjar vid 15-tiden och vi ska vara ute därifrån senast kl. 19.

Menu

  • bakelse med kallrökt lax
  • långkokt kalv med skysås och rotsakspyttipanna
  • calvadosäpplen med mascarponegrädde
  • kaffe/te

Kom ihåg att meddela om eventuella matallergier då du anmäler dig.

Anmäl dig senast den 4 oktober per e-post till Lasse Engström alternativt genom att ringa 040-5886650

Deltagaravgift

Anmälningen bekräftas med betalning av deltagaravgiften 45 € till Nordea-kontot Senior Akademi-ingenjörer / IBAN FI56 1183 3500 0535 34, BIC NDEAFIHH, senast den 4.10.

I deltagaravgiften ingår inträdesvgiften till Forum Marinum liksom också kaffet som där serveras, busstransport och lunch

Om du deltar endast i lunchen är kostnaden 35 €. Alkodrycker betalas direkt till restaurangen.