TekNatur projekttävlingens vinnare studerade psykiska sjukdomar och störningar bland ungdomar

06.02.2019

Den 1-2 februari 2019 arrangerades årets finaler av tävlingen TekNatur vid yrkeshögskolan Arcada i Helsingfors. TekNatur-finalerna består av två tävlingar, Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasier och Sjukampens final för sjundeklassister.

I projekttävlingen i gymnasieklassen gick första pris till Nelli Kokko och Sara Kivioja från Svenska Privatskolan i Uleåborg för projektet Psykiska sjukdomar och störningar bland ungdomar. Priset delades ut med motiveringen ” En välplanerad studie av viktiga frågor. God bakgrundskunskap, elegant och mångsidigt framförande samt mycket tankeväckande.”

I projekttävlingens högstadieklass gick första pris till Edvard Busck-Nielsen från Åshöjden grundskola för projektet Enkelt. Priset delades ut med följande motivering: ” En gedigen utveckling av ett eget programmeringsspråk som kan användas för att lära ut grunderna i programmering .”

TekNaturs Sjukampen har snabbt blivit mycket populär. I uttagningstävlingen, som hölls på hösten, deltog närmare 2000 elever runt om i Svenskfinland. Uppgifterna i finalen går ut på att tre medlemmar från de sju bästa klasserna i uttagningstävlingen bygger eller mäter något eller löser ett naturvetenskapligt problem. Finalmomentet poängterar därför idérikedom och fingerfärdighet.

Vinnaren av Sjukampen är klass 7A, Björneborgs svenska samskola. Klassen representerades av Kaapo Österlund, Jon Numminen och Aleksandra Huhtala

Andra pris gick till klass 7E, Korsholms högstadium och tredje pris till klass 7C, Kyrkby högstadieskola på Åland.

Om TekNatur

TekNatur är en tävling som arrangerats sedan 1993 i de finlandssvenska högstadierna och gymnasierna med syfte att höja intresset för naturvetenskap och teknik genom aktivitetsformer som kompletterar skolarbetet.

Tävlingsarrangörer för TekNatur är Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland (TFiF), DIFF-Ingenjörerna i Finland (Diff), Yrkeshögskolan Arcada samt Fysikersamfundet i Finland.

TekNatur stöddes i år av följande organisationer: Kemira, Konecranes, R. Erik Serlachius stiftelse, Magnus Ehrenrooths stiftelse, Stiftelsen Tre Smeder, Svenska kulturfonden, Finska kemistsamfundet, HMD och Svenska folkskolans vänner.

Närmare om TekNatur

#teknatur @teknaturtavling

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!