TFiF och framtidens utmaningar och möjligheter

07.06.2024

Vi lever i en tid då den tekniska utvecklingen är snabbare än någonsin vilket leder till nya synsätt på såväl arbets- som privatlivet. Hur inverkar detta på oss som förening?

Foto: Helena Hagberg

 

Då vår tillvaro påverkas av lättillgänglig information måste även vi se om vår verksamhet. Precis som i arbetslivet påverkar AI också föreningens verksamhet. Vissa processer kommer att förenklas och accelereras. Den tekniska utvecklingen är nu snabbare än någonsin vilket ger oss nya utmaningar men också möjligheter.

Tekniska Föreningen i Finland är ett nätverk och en sammanhållande kraft för diplomingenjörer, arkitekter och naturvetare som behärskar svenska.
Vi vet att vår medlemskår trots det svenska språket inte är speciellt homogen. Här gäller det för föreningen att svara på de många olika behov som finns inom medlemskåren.

Vi sammanför folk från olika branscher och stödjer medlemmars konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Inom TFiF finns vissa utskott och intressegrupper som har tappat aktivitet medan andra igen blomstrar. Då man ser på de grupper där aktiviteten har falnat är det kanske bra att se det som så att dessa kan och borde ersättas av nya. Nya grupper kunde fokusera på teman som väte eller ammoniakproduktion, vind- och solenergi, informationsbehandlingsteknik eller automatisering. Listan kan säkert göras lång. Som förening är det viktigt att TFiF aktivt engagerar sig i den snabba tekniska utvecklingen för att kunna erbjuda sina medlemmar en meningsfull gemenskap.

Genom att fortgående ta i beaktande de olika behov som finns inom medlemskåren, medlemmar som studerar, lever i ett tidigt skede av karriären, de mera erfarna i arbetslivet samt pensionärer, kan vi erbjuda skräddarsydd service för olika livssituationer. Föreningen utgörs av medlemmarna och här är det viktigt att ta vara på den kunskap och det erfarenhetskapital som medlemskåren besitter. Medlemmar i den tidiga karriären har långa arbetsdagar och unga familjer, vilket påverkar deras möjlighet att delta i fysiska möten. Deras behov ligger främst inom karriärplanering, anställningsjuridik och arbetsmarknadsstatistik. För den sena karriärgruppen är industripolitiska frågor och samhällspåverkan kanske intressanta.
För alla grupper får vi inte glömma den sociala aspekten – sociala kontakter med studiekamrater och föreningskolleger är viktiga. I det här avseendet kan TFiF profilera sig gentemot finskspråkiga organisationer.

Vi bör också utvärdera vårt samarbete med andra föreningar. Genom TFiF-TEK samarbetet är TEK en central samarbetspart. Även DIFF är en naturlig samarbetspartner, och samarbetet med Niord kan utvecklas. Internationellt har vi deltagit i kongresser med nordiska organisationer, och ett ökat samarbete med Sveriges Ingenjörer kan vara intressant. De har stora resurser, och vi kan eventuellt delta i deras program.

Styrelsen har startat ett projekt för att utforska nya möjligheter för föreningens verksamhet.

En arbetsgrupp har tillsatts för att intervjua aktiva medlemmar och samla kreativa idéer. I arbetsgruppen ingår:

Mikael Federley,
styrelseordförande
Johan Brenner,
1: a viceordförande
Fanny Henriksson-Udd,
2: a viceordförande
Christer Finne, styrelsemedlem
Linda Sederholm, styrelsemedlem

Intervjuerna pågår från vår till höst och planeras vara klara vid årsskiftet. Vi har också diskuterat föreningens administrativa struktur inklusive avdelningar, utskott, intressegrupper och arbetsgrupper. Kan den göras enklare? Det bör bli lättare att engagera yngre medlemmar och att starta nya intressegrupper. Inga grupper bör existera i evighet. Styrelsen ser fram emot livliga diskussioner och deltagande från alla åldersgrupper i hela landet. Alla nya idéer är välkomna – kontakta gärna en medlem i arbetsgruppen om du vill göra din röst hörd.

 


Johan Brenner är 1:a vice ordförande i TFiFs styrelse och medlem i projektarbetsgruppen

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb