TFiF valde ny ordförande och styrelse

29.11.2023

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) har valt en ny styrelse inklusive ny styrelseordförande på föreningens valmöte den 28 november.

Mikael Federley valdes till ny styrelseordförande. Niclas Dahl och Linda Sederholm valdes som nya medlemmar i styrelsen. Fanny Henriksson-Udd och Jessica Rosenholm omvaldes för en till mandatperiod. Henriksson-Udd fungerar som andra vice ordförande. Till studeranderepresentanter valdes Kevin Hede från Åbo Akademi och Fanny Ollus från Helsingfors universitet.

Styrelsen sammansättning för år 2024 (mandatperiod inom parentes):

  • Mikael Federley, ordförande (2024-2025)
  • Johan Brenner, 1:a vice ordförande (2023-2024)
  • Fanny Henriksson-Udd, 2:a vice ordförande (2024-2025)
  • Niclas Dahl  (2024-2025)
  • Christer Finne (2023-2024)
  • Kimmo Leveelahti (2023 – 2024)
  • Jessica Rosenholm (2024-2025)
  • Linda Sederholm (2024-2025)
  • Kevin Hede, studeranderepresentant, Åbo Akademi (2024)
  • Fanny Ollus, studeranderepresentant, Helsingfors universitet (2024)

Under år 2024 är tyngdpunkterna i TFiFs verksamhet att satsa på det svenska språket, evenemangsverksamheten, medlemsservice och en växande gemenskap. I utvecklingen av verksamheten kommer vi speciellt att beakta magisterstuderandes och nyutexaminerades behov. Den nya medlemstidningen TFiF bladet kommer också i fortsättningen att utkomma 5 gånger om året och kompletteras med elektroniskt artikelutbud.

Medlemsavgiften föreslogs att hållas den samma som år 2023 och detta förslag godkändes

valmötesmaterialet kan du läsa hela verksamhetsplanen och se medlemsavgifterna för alla olika medlems- och rabattkategorier.

På bilden: Mikael Federley – ny styrelseordförande år 2024.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb