TFiX sparrning: dela din kunskap och bli bollplank

21.03.2023

TFiF har lanserat en ny medlemstjänst – TFiX sparrning, där alla våra över 5 000 medlemmar har möjlighet att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter med varandra. Just nu söker vi mentorer/bollplank som kan tänka sig att ge snabbmentorering till andra medlemmar.

I sparrningen träffas två medlemmar 1-3 gånger för att diskutera om ett specifikt tema. Så kallad snabbmentorering.

Den person som har frågor eller ett ämnesområde som personen vill få sparrning kring kallar vi för frågeställare och den person som vill fungera som mentor och dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter kallas bollplank.

Ställ upp som bollplank

Nu söker vi medlemmar som vill komma med i vår pool av bollplank, som kan tänka sig att erbjuda snabbmentorering åt en annan medlem under 1-3 träffar.

Personen kan dela med sig av sin kunskap från sin egen bransch, ledarskap, företagande eller att jobba utomlands.

För att fungera som bollplank krävs ingen tidigare erfarenhet av mentorering eller sparrning, utan alla medlemmar, oberoende av ålder eller bakgrund, kan anmäla sig.

Du går med i bollplankspoolen via den här blanketten och kan när som helst ändra, pausa eller dra tillbaka din anmälan.

Ansökningen för frågeställare öppnar under år 2023.

Mentorprogrammet TFiX fortsätter som tidigare

TFiX sparrning har utarbetats av styrgruppen för mentorprogrammet TFiX och fungerar som ett komplement till det vanliga mentorprogrammet och riktar sig till de som snabbt vill få sparrning i en eller ett par specifika frågor. Mentorprogrammet TFiX, som pågår i ca 7 månader, kommer att fortsätta arrangeras som tidigare och nästa omgång av mentorprogrammet kör igång hösten 2023.

Frågor om TFiX sparrning eller mentorprogrammet TFiX?

Kontakta oss på kansli@tfif.fi så berättar vi mera!

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb