TFiX styrgrupp

2020 – 2021

Winberg Dan, TFiF, ordförande
Andersson Niklas, TFiF
Elg Christian, TFiF
Floman Anna, TFiF
Hellbom Henrik, DIFF
Karlsson Henrik, DIFF
Mård Thomas, DIFF
Kenneth Jönsson, DIFF kanslirepresentant
Vaskola Ira, TFiF kanslirepresentant (Annika Nylander >31.5.2020)

 

Nyheter

24.06.2020

TFiF bjuder dig och din familj till Tekniska museet

22.06.2020

Sommarjobbarinfon hjälper då du har frågor

23.06.2020

Koko kassamedlemskapet är en viktig del av ditt TFiF/TEK medlemskap