Tidtabellen för mentorprogrammet TFiX 2022-2023

  • Ansökningar tas emot under tiden 1.6-31.8.2022.
  • Kick off för TFiX 2022-2023 måndag 3.10.2022 kl 17.30 i Helsingfors
  • Mellanträff för adepter och mentorer måndag 6.2.2023
  • Kick out och avslutning av programmet måndag 8.5.2023