Juridisk rådgivning och karriärtips

Via vår samarbetspartner TEK kan du få juridisk hjälp i kvistiga anställningsfrågor.

 

TEKs jurister hjälper dig i arbetslivets juridiska frågor

Som TFiF-TEK medlem får du juridisk rådgivning såväl som arbetstagare, arbetsgivare som företagare.

TEKs jurister stöder dig i arbetslivets förändringar. Du kan kontakta juristerna till exempel när du ska underteckna ett nytt arbetsavtal, när du har frågor kring uppsägning eller permittering eller när du ska inleda företagsverksamhet.

Du kan även använda e-tjänster, såsom VirtuellJurist och eLakimies- Dessa står till ditt förfogande genast efter att ditt medlemskap godkänts. Den personliga lagtjänsten står till ditt förfogande när du har betalat det första beloppet av medlemsavgiften.

Läs mera om anställningar och lagar

TEK kontaktuppgifter

Alla tjänster