Albins Angels vill locka fler kvinnor till IT-branschen

04.12.2023

Datateknik är ett ämne som intresserar allt fler kvinnor men ännu är det en lång väg att gå för att göra alla bekanta med ämnet och öka intresset bland kvinnor att börja studera datateknik.

Från år 1996 har man kunnat studera datateknik vid Åbo Akademi. Studier i ämnet har hittills varje år lockat fler män än kvinnor. Enligt Utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen kan man ändå se en försiktig ökning i antalet sökande som är kvinnor. I år (2023) antogs sex kvinnor till linjen, då siffran åren innan inte har nått högre än till fyra. Denna ökning vittnar också studerande Emilia Håkans och Hanna Liman från Albins Angels om – och hoppas kunna se ett större antal kvinnor hitta till datatekniken under de kommande åren.

Albins Angels är en grupp vid Åbo Akademi som jobbar för att stöda kvinnor inom teknik och naturvetenskaper och för att väcka intresset för flickor att söka sig till studier inom området efter gymnasiet. I Albins Angels kan alla som studerar datateknik eller datavetenskap vara med – även män. Grundtanken är att alla som vill arbeta för Albins Angels mål är välkomna, oavsett kön.

Två personer som är aktiva inom Albins Angels är Emilia Håkans och Hanna Liman. Håkans är en av fyra Albins Angels matriarker som tillsammans håller i trådarna för gruppens verksamhet. Det finns alltså ingen styrelse, utan det är matriarkerna och medlemmarna som sköter allt. Liman fungerade som matriark 2022 och 2021 och är fortfarande aktiv i Albins Angels. Båda studerar datateknik.

– Jag valde datateknik för att jag är intresserad av hur saker fungerar. Jag trodde först att detta intresse skulle leda till läkarstudier, eftersom läkare är intresserade av hur människokroppen fungerar. Jag märkte dock att jag är mer intresserad av att söka fram info än att lära mig utantill och blev därför intresserad av IT och specifikt programmering, säger Liman.

Då Liman började studera datateknik år 2019 hade ingen kvinna börjat på linjen på två-tre år. Samma år började tre andra kvinnor och sedan dess har några antagits varje år. När Håkans började studera år 2022 var antalet kvinnor fem.

Vad gäller könsfördelningen på utbildningsprogrammet datateknik anser varken Håkans eller Liman att detta har varit ett problem för dem.

– DaTe (Datateknologerna) är en så liten linje att det är som en familj. Det spelar ingen roll vilket kön eller i vilken ålder man är. Självklart skulle det vara roligt att möta fler kvinnor i korridoren. Just nu blir man en trygg liten grupp tillsammans med de tre-fyra kvinnor man studerar med, säger Håkans.

Hanna Liman vill gärna också se flera kvinnor studera datateknik, men säger att de kvinnor som är med i DaTe nu är en aktiv del i föreningen.

– I DaTes styrelse är tre av medlemmarna kvinnor. Trots att kvinnorna är få inom utbildningsprogrammet är de alltså synliga och föreningsaktiva, säger Liman.

För att öka flickors intresse att söka sig till IT-studier har Albins Angels börjat ordna workshopen ”Girl Coders’ workshop” som i oktober i år ordnades för andra gången av gruppen. Workshopen ordnades år 2021 av Gambit och Fakulteten för naturvetenskaper och teknik vid Åbo Akademi. Albins Angels såg vikten i evenemanget och ville att det skulle fortsätta ordnas och tog därför saken i sina egna händer.

– Förra året var intresset väldigt stort. Evenemanget blev fullt och alla intresserade rymdes inte ens med. I år var det färre anmälda, men det berodde enligt feedback på tidpunkten, säger Liman.

Deltagarna har varit väldigt nöjda med workshopen och den har samtidigt som man lär sig om att koda även fungerat som ett bra tillfälle att få information om hur det är att studera datateknik. Denna aspekt av workshopen anser Emilia Håkans vara väldigt värdefull då hon själv fick information om att studera datateknik först på DI-dagarna strax innan hon skulle bestämma vad hon vill studera.

– Jag anser att det är viktigt att få prova på datateknik och kodning med låg tröskel redan i gymnasiet, innan man bestämmer vad man ska studera på universitetet. Enligt feedbacken vi har fått från workshopdeltagare har workshopen ökat deras intresse att söka sig till studier inom IT, säger Håkans.

Dessutom är det lättare att fråga allt man vill om IT-studier då man deltar i workshopen eller sitter och lunchar med arrangörerna under lunchpausen.

– Deltagarna har möjlighet att fråga allt från hur studierna ser ut, vad skillnaden är mellan datateknik och datavetenskap, vad som krävs för att komma in och annat dylikt. Det är lägre tröskel att diskutera i mindre grupp med personer som känns lite mer i samma åldersnivå som en själv, än att sträcka upp handen på ett infotillfälle i ett auditorium med 100 andra personer, säger Liman.

Albins Angels vill fortsätta ordna Girl Coders’ workshop och även vidareutveckla konceptet.

– Vi funderar just nu på hur vi vill att workshopen ser ut i framtiden. Vi vill ordna den för flickor även i fortsättningen men en workshop för alla kön skulle också vara en bra idé. Vi skulle också vilja utveckla projektet till exempel genom att ordna den två gånger per år istället för en, expandera till någon annan ort så som Vasa samt erbjuda en till nivå av workshopen för sådana som redan har varit med tidigare. Allt detta kräver förstås resurser så vi behöver jobba vidare med hur detta skall verkställas, säger Håkans.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb