Allt fler studenter inom teknik är oroliga för sitt välmående

24.11.2023

Vi pratar för mycket om spetskompetens och framgång, det visar åtminstone TEK:s Graduate Survey. Resultatet är utbredd oro för det egna välbefinnandet, som ökat bland studerande. Allt fler lider av ångest, sömnproblem och stor press, framkommer i studien. 

År 2022 hade 37 % av de utexaminerade ingenjörerna och arkitekterna under 35 år upplevt frekvent eller ihållande oro för sitt välbefinnande under sina studier. Andelen oroliga personer har ökat betydligt från föregående år, med cirka fyra procentenheter.

Det visar TEK:s Graduate Survey som undersöker nyutexaminerade ingenjörers erfarenhet av studier och arbetslivet inom teknik.

Förutom ångest visar undersökningen allmänt förekommande sömnproblem som orsakas av studiebelastning, problem med sociala relationer och känslor av att vara ”överväldigad”.

50% av de svarande upplever sömnproblem konsekvent eller ofta. Detta var en ökning med 3 procentenheter jämfört med föregående år.

De framkommer att en av orsakerna till ångesten bland studenterna är hur man pratar om arbetslivet på ett sätt som sätter unga människor under onödigt hög press.

Pratar vi för mycket om framgång? 

Finlands högkvalitativa utbildning är det som gör utexaminerade studenter lämpade för arbetslivet. Men i en åldrande nation är det inte bara kunskapen som räknas utan också det psykiska och fysiska välbefinnandet.

“Det finns gott om jobb för begåvade människor nu och i morgon”, säger Juhani Nokela, TEK:s direktör för företagsrelationer.

Ifjol upplevde 55 % av de tillfrågade studenterna problem med sociala relationer på grund av studier och 33 % av de tillfrågade kände sig överbelastade.

”Under de kommande åren finns det en stor risk för att regeringens beslut att sänka studenternas inkomster ytterligare och det här kommer att öka den känslomässiga bördan”, säger Nokela”.

Inflationen och den ökade distansundervisningen är några av bovarna 

De goda nyheterna är ändå att oron för det egna välbefinnandet har ökat mer än de faktiska problemen. Det här visar resultatet i studien.

”Oron för den egna förmågan att klara sig bottnar sig mer i upplevelsen av att ens resurser är otillräckliga i förhållande till de upplevda ansvar och mål som förväntas av studenten”.

Oron för den egna förmågan att klara sig bottnar sig mer i upplevelsen av att ens resurser är otillräckliga i förhållande till de upplevda ansvar och mål som förväntas av studenten.

”Den ökade distansundervisningen har minskat deltagandet i sociala aktiviteter och inflationen har ökat trycket på att arbeta vid sidan av studierna, vilket har ökat studenternas börda”, säger Arttu Piri, analytiker som är ansvarig för TEK:s Graduate Survey.

Piri anser att oro för den egna förmågan att klara sig också kan vara en tillgång eller en utlösande faktor för nödvändiga förändringar.

”Oro” kan också leda till ökad självreflektion och aktiv reflektion över den egna situationen. Det kan i sin tur leda till att man exempelvis söker hjälp och gör förändringar i sitt beteende.

”Det kan leda till en bättre balans i ekvationen mellan resurser och ambitioner”, säger Piri.

Om undersökningen:

TEK:s undersökning kartlägger nyutexaminerade ingenjörers och arkitekters kompetens, studievanor, arbetserfarenhet och sysselsättningssituation. Samt hur nöjda studenterna är med sin examen som helhet. Undersökningen omfattar alla universitetsinstitutioner som erbjuder utbildning inom teknikområdet och når nästan alla utexaminerade ingenjörer och arkitekter i Finland.

Text: Merina Salminen

Översatt av: Fanny Lindholm

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb