Årets bästa ingenjörsarbete kommer från Tammerfors och Åbo

24.11.2022

I år går priset Finländskt ingenjörsarbete undantagsvis till två vinnare. Creanex och Abacus Diagnosticas arbetsgrupper belönas med 30 000 euro var. Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Teknikens akademiker TEK delade ut priserna i Otnäs i Esbo i dag.

De senaste åren har inneburit en tid av kraftig tillväxt för Tammerforsföretaget Creanex, som utvecklar simulatorteknik för arbetsmaskiner. Företaget söker följaktligen förstärkning av nya experter. Företaget lägger potten på 30 000 euro för priset Finländskt ingenjörsarbete på utbildning av unga ingenjörer genom att finansiera examensarbeten om realtidssimulering eller virtuell teknik.

Creanex: Utbildningssimulator för gruvtrucken Sandvik Toro TH663i. Vid spakarna på simulatorn testingenjören Jani Karstinen.

– I grund och botten handlar det om att vi vill öka kännedomen om hur den teknik som vi har gemensam med spelindustrin kan användas också för ett brett spektrum av produkter inom den mer traditionella tillverkningsindustrin, säger Markku Pusenius, verkställande direktör för Creanex.

Abacus Diagnostica, som utvecklat ett lätt och behändigt PCR-snabbtest för corona, donerar prispengarna till Åbo universitet. Såväl Åboföretagets teknologi som merparten av dess anställda har sina rötter i universitetet. Grundarna av företaget utvecklade ursprungligen sitt PCR-testsystem vid avdelningen för bioteknik vid Åbo universitet.

Abacus Diagnostica: Produktion, tillverkning av PCR-teststickor i sterilt rum.

– GenomEra är ett ypperligt exempel på att biobranschen kräver långsiktigt arbete, finansiering och tillförsikt före kommersiell framgång nås, säger Erno Sundberg, verkställande direktör för Abacus Diagnostica.

Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Teknikens akademiker TEK belönar årligen en person eller en arbetsgrupp för ett betydande ingenjörs- eller arkitektarbete.

I höst firar TEK sitt 125-årsjubileum som blivit uppskjutet på grund av coronapandemin. Jubileet till ära beslutade TEK och TFiF att undantagsvis ge priset Finländskt ingenjörsarbete till två team i stället för ett.

– Människorna bakom Creanex simulatorteknik har gjort ett alldeles enastående ingenjörsarbete. Den långsiktiga och kundorienterade produktutvecklingen återspeglas i det ekonomiska resultatet som har vuxit stadigt också under coronatiden. Tekniken som bygger på toppkompetens möjliggör en fortsatt positiv utveckling för framtida simulatorlösningar, säger Jussi-Pekka Teini, expert på ett hållbart tekniksamhälle vid TEK. Han koordinerar priset vid TEK.

– Den snabbare och billigare PCR-metoden som Abacus Diagnostica i Åbo har utvecklat är en viktig innovation som har ökat den tekniska kompetensen i Finland. Företagets tillväxt är imponerande och coronapandemin har påvisat teknikens nytta och betydelse för samhället, säger TFiFi:s verksamhetsledare Annika Nylander.

Creanex ökade sin omsättning med 30 procent

Teamet på Creanex har utvecklat simulatorteknik för arbetsmaskiner och fordon. Med hjälp av företagets produktutvecklingssimulatorer kan kunden till exempel automatisera testningen av sina maskiners styrsystem. Med utbildningssimulatorer kan kunden lära sig använda till exempel skogs- och gruvmaskiner eller rälsmateriel.

Hittills har Creanex levererat över 600 utbildnings- och produktutvecklingssimulatorer runt om i världen. Under den senaste räkenskapsperioden ökade Creanex sin omsättning med 30 procent till 4,7 miljoner euro.

Abacus Diagnostica tiofaldigade sin omsättning

Arbetsgruppen på Abacus Diagnostica har skapat ett PCR-snabbtest för corona som är snabbt och lätt att använda och inte kräver sterila rum. Företaget utvecklar, tillverkar och säljer tester för användning vid laboratorier och på sjukhus.

Abacus Diagnostica är verksamt inom ett diagnostikdelområde där det råder mycket hård konkurrens, men trots det lyckades företaget närapå tiofaldiga sin omsättning till 6,6 miljoner euro år 2020. I dag är företaget en del av Uniogen, som grundades i slutet av 2021 då Abacus gick samman med två andra Åboföretag inom biobranschen, Kaivogen och Labrox.

 

På artikelbilden:
Det segerrika teamet på Creanex. Produktutvecklingsingenjören Juha Silen (till vänster), produktionsdirektören Harri Niemi, verkställande direktören Markku Pusenius och tekniska direktören Timo Mustonen. På bilden saknas produktutvecklingsingenjören Jukka-Pekka Rajala.
Abacus Diagnosticas segrande team. Produktionschefen Tommi Alanko (till vänster), IPR- och systemutvecklingsdirektören Piia von Lode, verkställande direktören Erno Sundberg, produktutvecklingschefen Jiri Vainio, forskningschefen Antti-Heikki Tapio och anordnings- och programvaruchefen Janne Holopainen. På bilden saknas produktionsteknikern Tiina Parviainen.
Bilder: Markus Sommers

 

Kontaktpersoner
– Abacus Diagnostica: Erno Sundberg, erno.sundberg@uniogen.com, 040 727 8690
– Creanex: Markku Pusenius, markku.pusenius@creanex.fi, 050 311 0303
– TFiF: Annika Nylander, annika.nylander@tfif.fi

Länkar
(materialet på finska)
• Priset Finländskt ingenjörsarbete har delats ut sedan 1980. Läs om de tidigare vinnarna här
• Se videon: Verkställande direktören Markku Pusenius berättar hur Creanex räddar världen
• Se videon: Verkställande direktören Erno Sundberg berättar hur Abacus Diagnostica räddar världen

Liknande artiklar

17.06.2024

Om jag blir uppsagd

13.06.2024

Kom med i TFiFs motorcykelklubb ”MC TFiF”

11.06.2024

Cementindustrin stryper sina klimatutsläpp – forskare varnar för överoptimism