TFiF delar ut 61 stipendier i höst

23.11.2022

Hela 131 ansökningar om stipendier lämnades in i höstens ansökningsomgång. Av dessa beviljades 40 stipendier för studier, 17 stipendier för utbyte, tre stipendier för studieresor och ett stipendium för utlandspraktik. Stipendierna delas ut ur TFiFs Minnesfond och ur Tekniska Föreningens i Finland stiftelses egna fria medel.

Bland ansökningarna som gällde studier märktes en tydlig ökad trend i antalet stipendieansökningar som gällde ökade levnadskostnader orsakade av det ekonomiska läget. Liksom tidigare ansökte många också om teknisk utrustning som behövs i studierna.

Coronapandemin har under de senaste årenmärkts av genom ett minskat antal ansökningar om stipendier för utlandsvistelser (utbyte, utlandspraktik, studieresa). De ansökningar som lämnats in har oftast gällt destinationer i Norden eller Europa. I år verkar situationen ha återgått till det normala, då både ett högre antal stipendieansökningarna för utlandsvistelser lämnats in och destinationerna i flera fall gäller länder utanför Europa, bland annat Australien, Singapore och Tanzania.

Nästa ansökningsomgång för stipendier pågår 1.12.2022-30.4.2023. Läs mera här. 

Beviljade stipendier hösten 2022

Stipendium för studier utomlands

Balder Eklöf Eira, Kina
Emmi Graeffe, Italien
Robin Hagnäs, Portugal
Sara Hagström, Nederländerna
Fredrik Hagström, Spanien
Oskar Heinonen, Tanzania
Kira Itkonen, Frankrike
Markus Järnström, Spanien
Gabriella Karhulahti, Spanien
Nicodemus Kraufvelin, Polen
Edvard Ohlström, Belgien
Emil Raunemaa, Italien
Annika Sjöholm, Italien
Ulrika Volin, Singapore
Alexander Wikström, Singapore
Isak Wärnman, Australien
Madeleine Östersund, Norge

 

Stipendium för studieresor

Janina Hedström, Tanzania
Alex Oljemark, Storbritannien
Emma Sjöholm, Tanzania

 

Stipendium för utlandspraktik

Sonja Linder, Danmark

 

Stipendium för studier ur TFiFs minnesfonder

Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond
Nicola Aspelin, Åbo Akademi
Javier Björkqvist, Åbo Akademi
Melker Engblom, Åbo Akademi
Jonas Fellman, Åbo Akademi
Viktor Granlund, Aalto-universitetet
Alexandra Granqvist, Aalto-universitetet
Marielle Gustafsson, Aalto-universitetet
Julius Hagelstam, Aalto-universitetet
Kristian Jakobsson, Aalto-universitetet
Robert Johansson, Åbo Akademi
Martin Jylhä, Åbo Akademi
Niklas Jylhävuori, Åbo Akademi
Casper Kecko, Åbo Akademi
Elias Keski-Nisula, Aalto-universitetet
Elin Laihorinne, Åbo Akademi
Hanna Liman, Åbo Akademi
Johan Lindell, Aalto-universitetet
Patricia Lindroos, Åbo Akademi
Cajsa Malmsten, Åbo Akademi
Sofia Nordgren, Åbo Akademi
André Nordström, Åbo Akademi
Miina Sivula, Aalto-universitetet
Sandra Törnqvist, Åbo Akademi
Jonathan Winqvist, Aalto-universitetet
Alex Wirén, Aalto-universitetet
Erik Åström, Åbo Akademi

Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfonder

Kia Kanninen, Aalto-universitetet
Elvira Niemi, Aalto-universitetet

Hyvinge fabriks Abs minnesfond

Cecilia Dahl, Åbo Akademi
Ida Nordell, Åbo Akademi
Fredrika Snåfs, Åbo Akademi

John Stenberg senior & C Hausens minnesfond

Arttu Kierros, Aalto-universitetet
Elias Nordström, Aalto-universitetet
Emil Pajala, Aalto-universitetet
Elin Sandström Åbo Akademi

 

Stipendier för studier ur TFiFs stiftelses egna fria medel

Carl-Axel Hult, Åbo Akademi
Axel Hällfors, Åbo Akademi
Oscar Härtull, Åbo Akademi
Linus Lybäck, Åbo Akademi
Antti Vornanen, Uleåborgs universitet

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!