TFiF valde ny styrelse och fastställde verksamhetsplanen för år 2023

22.11.2022

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) har valt en ny styrelse på föreningens valmöte 22 november.

Johan Brenner och Christer Finne omvaldes och Kimmo Leveelahti valdes som ny medlem i styrelsen. Brenner fungerar som andra vice ordförande under år 2023. Till studeranderepresentanter valdes Viktor Löfgren från Åbo Akademi och Elias Keski-Nisula från Aalto-universitetet.

Styrelsen sammansättning för år 2023 (mandatperiod inom parentes):

  • Hanna Lindqvist, ordförande (2022-2023)
  • Mikael Federley, 1:a vice ordförande (2022-2023)
  • Johan Brenner, 2:a vice ordförande (2023-2024)
  • Christer Finne (2023-2024)
  • Fanny Henriksson (2022-2023)
  • Kimmo Leveelahti (2023 – 2024)
  • Jessica Rosenholm (2022-2023)
  • Elias Keski-Nisula, studeranderepresentant, Aalto-universitetet (2023)
  • Viktor Löfgren, studeranderepresentant, Åbo Akademi (2023)

Under år 2023 är tyngdpunkterna i TFiFs verksamhet att satsa på evenemangsverksamheten, att utveckla medlemsförmånerna och att utöka det nordiska samarbetet. I utvecklingen av verksamheten kommer vi speciellt att beakta magisterstuderandes och nyutexaminerades behov. Den nya medlemstidningen TFiF bladet kommer också i fortsättningen att utkomma 5 gånger om året och kompletteras med elektroniskt artikelutbud.

År 2023 höjs TFiFs medlemsavgift med 6 €/år. Behovet att höja medlemsavgiften grundar sig på inflationen och de ökade kostnaderna i samhället. Medlemsavgiften i TFiF har senast höjts år 2018.

I valmötesmaterialet kan du läsa hela verksamhetsplanen och se medlemsavgifterna för alla olika medlems- och rabattkategorier.

På bilden: Styrelsemedlemmar i TFiF år 2023, från vänster: Viktor Löfgren, Elias Keski-Nisula, Christer Finne, Johan Brenner och Hanna Lindqvist.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb