TFiF valde ny styrelse och fastställde verksamhetsplanen för år 2023

22.11.2022

Tekniska Föreningen i Finland (TFiF) har valt en ny styrelse på föreningens valmöte 22 november.

Johan Brenner och Christer Finne omvaldes och Kimmo Leveelahti valdes som ny medlem i styrelsen. Brenner fungerar som andra vice ordförande under år 2023. Till studeranderepresentanter valdes Viktor Löfgren från Åbo Akademi och Elias Keski-Nisula från Aalto-universitetet.

Styrelsen sammansättning för år 2023 (mandatperiod inom parentes):

  • Hanna Lindqvist, ordförande (2022-2023)
  • Mikael Federley, 1:a vice ordförande (2022-2023)
  • Johan Brenner, 2:a vice ordförande (2023-2024)
  • Christer Finne (2023-2024)
  • Fanny Henriksson (2022-2023)
  • Kimmo Leveelahti (2023 – 2024)
  • Jessica Rosenholm (2022-2023)
  • Elias Keski-Nisula, studeranderepresentant, Aalto-universitetet (2023)
  • Viktor Löfgren, studeranderepresentant, Åbo Akademi (2023)

Under år 2023 är tyngdpunkterna i TFiFs verksamhet att satsa på evenemangsverksamheten, att utveckla medlemsförmånerna och att utöka det nordiska samarbetet. I utvecklingen av verksamheten kommer vi speciellt att beakta magisterstuderandes och nyutexaminerades behov. Den nya medlemstidningen TFiF bladet kommer också i fortsättningen att utkomma 5 gånger om året och kompletteras med elektroniskt artikelutbud.

År 2023 höjs TFiFs medlemsavgift med 6 €/år. Behovet att höja medlemsavgiften grundar sig på inflationen och de ökade kostnaderna i samhället. Medlemsavgiften i TFiF har senast höjts år 2018.

I valmötesmaterialet kan du läsa hela verksamhetsplanen och se medlemsavgifterna för alla olika medlems- och rabattkategorier.

På bilden: Styrelsemedlemmar i TFiF år 2023, från vänster: Viktor Löfgren, Elias Keski-Nisula, Christer Finne, Johan Brenner och Hanna Lindqvist.

Liknande artiklar

01.03.2024

Byggande i trä är en pusselbit i övergången till cirkulär ekonomi

01.03.2024

TFiF lottar ut teknologmössor

19.02.2024

Han vill ge skogsindustrin ett nytt lyft