Personalsug i industrin

18.11.2022

Mitt i alla bedrövelser med hög inflation, stigande räntor och kraftigt höjda elpriser går det fortsättningsvis bra för den finländska industrin, som utgör grunden för det finländska välfärdssamhället.

Ett exempel på ett blomstrande industriföretag är doldisen Loval från Lovisa, som främst gör värmeväxlare och värmeaggregat för allt från industriella kaffekokare till bastuugnar och jordvärmepumpar.
Företaget har anställt 150 nya arbetstagare under de senaste två åren och enligt vd Thomas Stendahl finns ett behov av ytterligare 100 inom det närmaste året för att klara den kontinuerligt stigande efterfrågan.

– Det är inte bara i produktionen vi behöver mera personal utan också på tjänstemannasidan krävs nyrekryteringar inom till exempel inköp, planering och produktionsledning. Automationsingenjörer är riktigt på tapeten för vi måste automatisera mera av produktionen för att kunna hänga med i försäljningsutvecklingen, säger han.

Värmepumpsindustrin accelererar
Stendahl har en bakgrund i den kemiska industrin och har nu jobbat på Loval i två års tid. Han stortrivs på Lovisaföretaget som har öppnat en helt ny värld för den kemiskt inriktade diplomingenjören.

– Det är spännande att få utveckla ett företag som det går bra för. Vi ingår i den internationella Nibe-koncernen men får sköta oss helt självständigt, säger han.

Ett avgörande beslut var enligt Stendahl då Loval redan före hans tid började sälja genomströmningsvärmare som reservvärme till bergs- och luft-vattenvärmepumpar.

– Det segmentet växer nu kopiöst och min uppgift är att se till att vi får ut tillräckligt med produkter. Fast det är omöjligt att sia om framtiden säger det något om utvecklingen att våra kunder redan nu talar om 2035, säger han.

Tillväxten har inneburit organisationsförändringar som gör att Loval är ett helt annat företag i dag jämfört med läget för fem år sedan.

– Då var omsättningen cirka 27 miljoner euro medan vi i år omsätter cirka 55 miljoner euro och estimerar en ökning av försäljningen på ca 50 procent för nästa år. Det innebär att vi har resurser att satsa på utveckling, säger Stendahl.

Konstant utrymmesbrist
För några år sedan gjorde företaget ett stort tillbygge på 6 000 kvadratmeter men nu håller väggarna enligt Stendahl igen på att komma emot.

– Som förstahjälpsåtgärder har vi hyrt lagerlokaler i närheten och planerar en ny fabrikshall för att klara av orderanstormningen. För att nämna endast ett produktsegment säljer vi till exempel i år knappa 500 000 reservvärmare för värmepumpar och den försäljningen ökar med 30–50 procent per år, säger han.

När Stendahl presenterar fabriksutrymmena slås man av hur lite robotar det finns i produktionen.

– Vi måste automatisera betydligt mera än i dag men det går inte ut över personalen, tvärtom behöver vi hela tiden mera personal. Många arbetsmoment kräver en mänsklig hand men det finns många repetitiva arbetsskeden som egentligen är typiska robotarbeten, säger han.

Till exempel processen, där metallband omformas till de små rör som utgör grunden för de flesta av företagets produkter, pågår dygnet runt i det närmaste utan bemanning.

– När jag talar om att öka automationen betyder det helt enkelt att vi har ett behov av att få ner lönekostnaderna i relation till den kraftigt ökande omsättningen, inte att säga upp personal. Det finns inte heller några planer på att till exempel flytta verksamheten utomlands, säger Stendahl.

Vakuumlödning som specialitet
Det specifika för Loval är att företaget vakuumlöder sina produkter i stället för att svetsa.

– Vid vanlig svetsning värms endast fogen upp vilket ger stress i materialen och dessutom måste ytan rengöras i ett skilt arbetsskede. Vid vakuumlödning hettas däremot hela produkten upp och när det sker i en vakuumugn sugs alla föroreningar samtidigt upp, säger Stendahl.

Företaget började använda vakuumlödningstekniken 1982 och har nu sju vakuumugnar.

– För att klara av produktionsökningen är ytterligare ett antal ugnar på kommande, var och en av dem en miljoninvestering, säger Stendahl.

Inflationen kostar
Logistikmässigt ger Lovisa enligt Stendahl ingen fördel men helheten funkar i alla fall tack vare närheten till Helsingfors.

– Produkterna samlas på en terminal i huvudstadsregionen därifrån de skeppas ut med långtradare. Åt andra hållet importerar vi mycket stål från Europa utgående från ett koncernkontrakt, men vi kan också köpa på egen hand från till exempel finländska leverantörer, säger han.

Då snart sagt företagets alla olika leverantörer konstant meddelar om prisökningar har det funnits en prispress också på Lovals produkter.

– Vi har relativt väl lyckats parera kostnadshöjningarna genom att i vår tur vidarebefordra dem till våra kunder. Nu har metallpriserna normaliserats men i stället har energipriserna stigit kraftigt. Vår energieffektivitet har som tur är förbättrats avsevärt då den nyaste fabriken både värms och kyls ned med jordvärme, men det är svårt att göra något åt vår största eltjuv, alltså vakuumugnarna, säger Stendahl.

Loval i korthet

  • Loval är grundat 1960 i Lovisa och planerar och tillverkar värmelösningar som exempelvis genomströmningsvärmare, plattvärmeväxlare, rörvärmeväxlare, rörmotstånd, vattenvärmare till automater, kanalvärmare, konvektorelement och flänsade värmeelement.
  • Alla produkter är kundspecifika.
  • Bolaget säljer i år ungefär 3 miljoner enheter i olika produktsegment och omsätter 55 miljoner euro.
  • Antalet anställda är 400 men ytterligare 100 behövs inom en nära framtid.
På bilden Lovals vd Thomas Stendahl framför en av de jättelika vakuumugnarna som utgör ryggraden i företagets produktion.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb