Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

11.07.2024

Förra året utexaminerades 19 procent fler diplomingenjörer och arkitekter än år 2022. En teknisk examen bär – fyra av fem har en arbetsplats vid utexaminering och medianlönen är 3600 €.

Text: Katariina Rönnqvist, Arttu Piri,  Översättning: Klara Nyberg, Foto: Helena Hagberg

 

Det går bra för nyutexaminerade diplomingenjörer. År 2023 utexaminerades nästintill 3500 diplomingenjörer och arkitekter i Finland, varav 79 procent hade en anställning vid utexaminering, eller visste var de skulle börja jobba.

Det här framkommer i TEKs årliga TEK Graduate Survey undersökning, som fackorganisationen genomför i samarbete med den tekniska branschens olika universitet.

Bland utbildningarna hade de som hade studerat produktionsekonomi den bästa sysselsättningsgraden, då 89 procent hade en anställning eller åtminstone en de visste att var på kommande vid tidpunkten för utexaminering. Hög sysselsättningsgrad fanns även bland dem som studerade byggnadsteknik och lantmäteri (83 %) samt maskin- och energiteknik (82 %). Den lägsta sysselsättningsgraden fanns bland arkitekterna: av de utexaminerade hade 67 % åtminstone minst en vetskap om en kommande anställning.

Diplomingenjörers och arkitekters karriärer börjar redan innan utexaminering. Förra året hade 63 procent av de utexaminerade redan minst ett års erfarenhet av arbete inom den egna branschen vid utexaminering.

Teknikens Akademiker TEKs analytiker Arttu Piri uppskattar att de utexaminerades höga sysselsättningsgrad främst beror på de nätverk som byggts upp under studietiden och på den plats där de utfört sitt diplomarbete eller sin avhandling.

– Ökningen i mängden utexaminerade förra året beror delvis på att fördröjningarna orsakade av coronapandemin börjar upplösas. För en del orsakade nedstängningar och distansstudier på grund av coronapandemin svårigheter och förlängde studietiden. Mest fördröjningar orsakade ändå arbete vid sidan om studierna och faktorer gällande diplomarbete eller avhandling, säger Piri.

Examen bra men orken inte

Diplomingenjörer och arkitekter är nöjda med sina examina. Av de utexaminerade förra året skulle 79 procent välja exakt samma examen igen. Nöjdast med sin examen var arkitekterna från Aalto-universitetet (97 %) och diplomingenjörerna från Åbo Akademi (87 %) och LUT-universitetet (85 %).

– Resultaten berättar om den tekniska utbildningens höga kvalitet och branschens lukrativitet. Dom här experterna formar framtiden – utan dem har vi inga innovationer och ingen hållbar tillväxt, säger Juhani Nokela, chef för samhällsrelationer på TEK.

Å andra sidan har var tredje nyutexaminerad ofta eller kontinuerligt varit orolig för sin ork under studietiden. Situationen har inte blivit bättre under de senaste åren. År 2022 var 36 procent av de nyutexaminerade oroade och år 2021 var siffran 32 procent.

– Resultaten är oroväckande, men enligt undersökningen anser nyutexaminerade också att det är en mycket viktig färdighet i arbetslivet att ta hand om sitt eget välbefinnande. Förhoppningsvis följer dessa attityder med dem och sprids brett på arbetsplatserna, säger Arttu Piri.

Fler resultat från undersökningen -> TEK graduate survey

Av alla år 2023 utexaminerade diplomingenjörer och arkitekter i Finland svarade 59 % på TEKs Graduate Survey -enkät.


 Nyheten publicerades först på TEKs webbsida 19.6.2024.

Liknande artiklar

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb

25.06.2024

TekNatur engagerade över 2300 studerande