Avdelningarnas styrelser

Arkitektgillet

Styrelsen för avdelningen för arkitektur 2021
Anders Hedman, ordförande

Medlemmar:
Mathias Björkman
Christer Finne, sekreterare
Lars Ollonqvist
Sebastian Savander
Jutta Telivuo
Ninni Westerholm 

Avdelningen för byggnadsteknik

Avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) är ämnad för alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen. För närvarande har avdelningen ingen aktiv styrelse men ifall man är intresserad av att arrangera evenemang gällande byggnadsteknik eller branschen i allmänhet kan man kontakta kansliet (kansli@tfif.fi alternativt kansli@diff.fi).

Avdelningen för energiteknik

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2021
Medlemmar:
Kaj Bäckman
Kaj Juslin

Quintec

Quintecs styrelse 2021
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande

Medlemmar
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF

TFiF Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningens styrelse 2021
Simon Hannus, ordförande

Medlemmar
Björn Forss
Anders Holmqvist
Sami Liponkoski

Avdelningen för teknisk fysik

Avdelningen för teknisk fysik har inte haft någon styrelse på ett tag, men fysikrelaterade program arrangeras i mån av möjlighet. Om du har idéer och önskemål ta gärna kontakt med Anders Diehl, Björn Fant, Mona Grönstrand, Jan von Haartman eller Johan Lindén.

TFiF Åboavdelningen

Åboavdelningens styrelse 2021
Casimir Kasvi, ordförande
Mia Adolfsson, sekreterare

Medlemmar
Peter Holmlund
Britta Sunde
Kristian Gunnelius
Jessica Rosenholm
Mattias Strandberg

Ålandsavdelningen

Ålandsavdelningens styrelse – Bryggan 2021:
Ivar Gullström, DIFF, ordförande/befälhavare

Medlemmar/styrmän:
Kenneth Andersson, DIFF
Dina Friberg, DIFF
Andreas Häger, TFiF
Hans Lavonius, TFiF
Johnny Lindström, DIFF
Sten Schaumann, TFiF
Conny Söderholm, DIFF