Avdelningarnas styrelser

Arkitektgillet

Styrelsen för avdelningen för arkitektur 2020
Ark Anders Hedman, ordförande

Medlemmar:
Mathias Björkman
Ark Tommy Degerth
Ark Lasse Ollonqvist
ark. stud. Lotta Qvis
Ark. Sebastian Savander
TkL Tore Tallqvist
Ark Jutta Telivuo
ark. stud. Ninni Westerholm

Avdelningen för byggnadsteknik

Avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) är ämnad för alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen. För närvarande har avdelningen ingen aktiv styrelse men ifall man är intresserad av att arrangera evenemang gällande byggnadsteknik eller branschen i allmänhet kan man kontakta kansliet (kansli@tfif.fi alternativt kansli@diff.fi).

Avdelningen för energiteknik

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2019
Pasi Lahtinen, ordförande

Medlemmar:
Kaj Bäckman
Bengt Juselius
Kaj Juslin

Mats Wiljander

Quintec

Quintecs styrelse 2019
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande

Medlemmar
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF

TFiF Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningens styrelse 2018
Simon Hannus, ordförande

Medlemmar
Björn Forss
Anders Holmqvist
Sami Liponkoski

Avdelningen för teknisk fysik

Avdelningen för teknisk fysik har inte haft någon styrelse på ett tag, men fysikrelaterade program arrangeras i mån av möjlighet. Om du har idéer och önskemål ta gärna kontakt med Anders Diehl, Björn Fant, Mona Grönstrand, Jan von Haartman eller Johan Lindén.

TFiF Åboavdelningen

Åboavdelningens styrelse 2019
Casimir Kasvi, ordförande
Mia Adolfsson, sekreterare

Medlemmar
Peter Holmlund
Tekn. stud Fredrik Nyholm
Tekn.stud Antti Kuismanen , DaTE representant
Tekn.stud. Anton Lindholm
Tekn.stud. Pontus Lindroos, teknologkontakt
Sami Pirhonen
Jessica Rosenholm
Mattias Strandberg
Britta Sunde, VL

Ålandsavdelningen

Ålandsavdelningens styrelse – Bryggan 2019:
Johnny Lindström, DIFF, ordförande

Medlemmar
Kenneth Andersson, DIFF
Ivar Gullström, DIFF
Kåre Hampf, DIFF
Isak Jansson, TFiF
Hans Lavonius, TFiF
Edvard del Prete, DIFF
Sten Schauman, TFiF
Conny Söderholm, DIFF
Gunnar Westling, TFiF

Nyheter

04.12.2020

TFiF delade ut stipendier för studier och utbyte

24.11.2020

Nya styrelsemedlemmar i TFiFs styrelse 2021

24.11.2020

Avbrott i KOKO-kassans e-Kommunikation vid årsskiftet