Avdelningarnas styrelser

Arkitektgillet

Styrelsen för avdelningen för arkitektur 2018
Tommy Degerth, ordförande
Lotta Nylund, sekreterare

Medlemmar:
Ninni Westerholm
Mathias Björkman
TkD Christer Finne
TkL Tore Tallqvist
Ark Jutta Telivuo
Ark Lars Ollonqvist

Avdelningen för byggnadsteknik

Avdelningen för byggnadsteknik (kallas ofta ”avdelning B”) är ämnad för alla som studerat byggnadsteknik eller är intresserade av branschen. För närvarande har avdelningen ingen aktiv styrelse men ifall man är intresserad av att arrangera evenemang gällande byggnadsteknik eller branschen i allmänhet kan man kontakta kansliet (kansli@tfif.fi alternativt kansli@diff.fi).

Avdelningen för energiteknik

Styrelsen för avdelningen för energiteknik 2018
Pasi Lahtinen, ordförande

Medlemmar:
Kaj Bäckman
Bengt Juselius
Mats Wiljander

Quintec

Quintecs styrelse 2018
Annette Grönqvist, TFiF, ordförande

Medlemmar
Annika Malm, TFiF
Agneta Skogster-Järvi, DIFF
Kerstin Meinander, TFiF
Pinja Lillrank, TFiF, studeranderepresentant

TFiF Tammerforsavdelningen

Tammerforsavdelningens styrelse 2018
Simon Hannus, ordförande

Medlemmar
Björn Forss
Anders Holmqvist
Sami Liponkoski

Avdelningen för teknisk fysik

Avdelningen för teknisk fysik har inte haft någon styrelse på ett tag, men fysikrelaterade program arrangeras i mån av möjlighet. Om du har idéer och önskemål ta gärna kontakt med Anders Diehl, Björn Fant, Mona Grönstrand, Jan von Haartman eller Johan Lindén.

TFiF Åboavdelningen

Åboavdelningens styrelse 2019
Casimir Kasvi, ordförande
Mia Adolfsson, sekreterare

Medlemmar
Peter Holmlund
Tekn. stud Fredrik Nyholm
Tekn.stud Antti Kuismanen , DaTE representant
Tekn.stud. Anton Lindholm
Tekn.stud. Pontus Lindroos, teknologkontakt
Sami Pirhonen
Jessica Rosenholm
Mattias Strandberg
Britta Sunde, VL

Ålandsavdelningen

Ålandsavdelningens styrelse – Bryggan 2018:
Johnny Lindström, ordförande (DIFF)
Kenneth Andersson (DIFF)
Ivar Gullström (DIFF)
Isak Jansson (DIFF)
Hans Lavonius (TFiF)
Edvard del Prete (DIFF)
Sten Schauman (TFiF)
Gunnar Westling (TFiF)

Nyheter

06.06.2019

TFiF delade ut stipendier

06.06.2019

Ändringar i arbetslöshetsskyddet för dem som arbetar i familjeföretag 1.7.2019

03.06.2019

Ingenjörspris till finska rymdpionjärer