Avdelningen för Teknisk fysik

Avdelningen för teknisk fysik (kallas ofta ”avdelning F”) har som sin främsta målgrupp personer som studerar eller har studerat teknisk fysik vid Tekniska högskolan. Även personer som har studerat motsvarande ämnen vid något universitet eller sysslar med teknisk-naturvetenskaplig forskning kan ansluta sig till avdelningen för fysik.

Våra programkvällar vill ge en möjlighet att ta del i aktuell forskning på ett sätt som är tillgängligt för vem som helst som har ett varmt intresse för naturvetenskap. Avdelningen behandlar ämnen som supraledning, universum och Big Bang, 3D-seende, Ellen och kärnkraft. Programmen är öppna för alla medlemmar i TFiF och DIFF.

Avdelningen för teknisk fysik har inte haft någon styrelse på ett tag, men fysikrelaterade program arrangeras i mån av möjlighet. Om du har idéer och önskemål ta gärna kontakt med Anders Diehl, Björn Fant, Johan Lindén eller Mona Grönstrand