Azipod® håller hundratals fartyg i rörelse

08.11.2021

Finalist för priset Finländskt ingenjörsarbete 2021. För dryga trettio år sedan konstaterade ABB, Helsingfors varv i Sandviken som ägdes av Wärtsilä Marinindustri och Sjöfartsverket att det behövdes en effektivare isbrytare med bättre manövrerbarhet. Resultatet av samarbetet blev Azipod-roderpropellersystemet.

I Finland fryser hav och hamnar till på vintern, vilket innebär att isbrytare har en avgörande betydelse. För dryga 30 år sedan startade en grupp experter ett pilotprojekt med målet att utveckla en allt effektivare isbrytare. Utvecklingsteamet började planera en propelleranordning som skulle vara mekaniskt hållfast och enkel. Målet var att ta fram en propeller som skulle kunna styras bättre än det konventionella systemet axel-roder-propeller.

I pilotprojektet deltog ursprungligen Strömberg, Wärtsilä Marinindustri och Sjöfartsverket. År 1988 fusionerades Strömberg till ABB. När Wärtsilä Marinindustri gick i konkurs 1989 blev ett nytt bolag under namnet Masa-Yards representant för expertis inom skeppsbyggnad.

Traditionellt överfördes propellerns dragkraft från motorn längs axlar och kugghjul. Motorn var stor och satt mitt i fartyget där den tog mycket plats. Utvecklingsteamet upptäckte att det var effektivare att installera elmotorn i samband med propellern på fartygsskrovets utsida, så att det frigjordes plats för annat inuti fartyget.

Resultatet av samarbetet blev Azipod-roderpropelleranordningen. Första gången fick Azipod-systemet visa vad det gick för när det installerades i farledsfartyget Seili 1991. Under årens lopp har hundratals personer deltagit i utvecklingen av Azipod-systemet. I dag används Azipod-roderpropellersystemet bland annat i över hundra isgående fartyg och i över hundra kryssningsfartyg runt om i världen. ABB har hittills sålt över 700 Azipod-enheter.

– Det traditionella systemet med axel, roder och propeller får fartyget att vibrera, vilket man kan märka på kryssningar till exempel när glasen i restaurangens hyllor börjar klirra. Azipod-systemet minskar vibrationerna som motorn och dragkraften orsakar i fartygsskrovet och gör fartygen tystare, berättar Jukka Varis, teknologidirektör på ABB Marine & Ports.

Varis har varit med i utvecklingen av Azipod-systemet från början. Han är också medlem i ledningsgruppen för ABB:s framdrivningsenhet från det att Azipod-systemet växte till sin internationella framgång.

– 2010-talet utgjorde en viktig vändpunkt för Azipod-systemets internationella genombrott. Produktens tekniska utveckling var av toppklass och kundernas användarerfarenheter motiverade till att vidareutveckling av produktfamiljen, säger Varis.

Azipod-enheten roterar 360 grader, vilket förbättrar fartygets manövrerbarhet. Tack vare Azipod-systemet strömmar vattnet störningsfritt i propellrarna vilket minskar bränsleförbrukningen. Ett kryssningsfartyg med Azipod-propellersystemet förbrukar i genomsnitt ungefär tio procent mindre bränsle än ett fartyg utrustat med en konventionell axellinje och roder.

På isbrytare sköljer Azipod fartygets botten och gör att mindre is, som orsakar friktion, fastnar på fartyget. På så sätt kan fartyget röra sig friare.

Azipod är ett elektriskt framdrivningssystem som kan drivas med flera olika kraftkällor. Utöver traditionell dieselel kan fartyget också utnyttja till exempel bränsleceller eller batterier.

– Hur energin produceras för den elektriska framdrivningen spelar det ingen roll. Bara vi kommer på det bästa sättet att producera grön el, kan den användas i Azipod-propellersystemet.

ABB tillverkar Azipod-framdrivningsenheterna i Nordsjö i Helsingfors, monterar rotationsmekanismen inuti fartyget i Fredrikshamn och bygger de mindre Azipod-enheterna på under 7.5 MW i Shanghai i Kina.

Varis riktar ett tack till teamet tillsammans med vilket han fått vidareutveckla den ursprungliga Azipod-innovationen till en globalt framgångsrik produkt.

– I vårt team stöder människorna varandra. Vi har också nära relationer till våra kunder. Vi jobbar för ett gemensamt mål och det har berikat arbetet.

Bilden: Wasalines Aurora Botnia som är utrustad med Azipod®-propellersystemet opererar på världens nordligaste passagerarfärjerutt mellan Vasa och Umeå.

 

ABB:s Azipod-roderpropellersystem är en av fem finalister för priset Finländskt ingenjörsarbete 2021. Vinnaren offentliggörs i slutet av november.

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb