TFiF och TEK belönade de bästa avhandlingarna i teknik 2021

11.11.2021

Utvecklingen av anslutningar för sakernas internet och drönarstörning undersöktes i de avhandlingar inom den tekniska branschen som TFiF och TEK belönade i år.

Tekniska Föreningen i Finland TFiF och Teknikens akademiker TEK har belönat teknologie doktor Onel Luis Alcaraz López med årets doktorsavhandlingspris för hans avhandling ”Resource allocation for machine-type communication: from massive connectivity to ultra-reliable low-latency”. Avhandlingen är skriven vid fakulteten för informations- och elektroteknik vid Uleåborgs universitet. Akademiprofessor Matti Latva-aho och biträdande professor Hirley Alves har fungerat som handledare för avhandlingen.

Doktorsavhandlingspriset utdelas årligen som ett erkännande för en avhandling som håller en internationellt sett hög nivå, och som avsevärt främjar kompetensen inom den tekniska branschen i Finland. Priset har ett värde på 7 500 euro.

Enligt prismotiveringarna är temat för avhandlingen betydande och många nya idéer läggs fram i den. TFiFs och TEKs priskommitté såg även en affärsmöjlighet i avhandlingen. Kommittén lade också vikt vid att forskaren har många meriter och exceptionellt fick en professur genast efter disputationen.

– Genom att dela ut pris vill vi uppmuntra till mångsidig kompetens och tillämpning av tvärvetenskaplig kunskap samt lyfta fram förtjänstfulla avhandlingar och människorna bakom dem, säger Martti Kivioja, ansvarig för företagande på TEK.

Dessutom belönar TEK och TFiF årets bästa diplomarbete, med ett stipendium på 5 000 euro. Detta stipendium utdelas till en eller fler nyutexaminerade diplomingenjörer eller arkitekter.

Priset går i år till diplomingenjören Jaakko Marin för diplomarbetet ”Full-Duplex Transceiver Inspired by Frequency-Modulated Continuous-Wave Radar ”. Diplomarbetet är skrivet vid fakulteten för informationsteknologi och kommunikation vid Tammerfors universitet. Biträdande professor Taneli Riihonen och D.Sc. Michael Bernhardt har fungerat som handledare för arbetet.

Priskommittén ansåg att Jaakko Marins diplomarbete höll en hög kvalitet. Skribenten har satt sig in i ämnet utomordentligt och producerat ny kunskap som för temat vidare. Arbetet är också tydligt strukturerat och skrivet på ett begripligt sätt.

 

För mera information:

TFiFs verksamhetsledare Annika Nylander, annika.nylander@tfif.fi, 044 526 6452

TEKs ansvariga för företagande Martti Kivioja, martti.kivioja@tek.fi, 09 2291 2206

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb