Hanna Lindqvist fortsätter leda TFiF

23.11.2021

På valmötet 23.11.2021 valdes en ny styrelse för TFiF för år 2022. Hanna Lindqvist omvaldes till ordförande för år 2022-2023.

– Under de två senaste åren som ordförande har det varit ganska turbulenta tider. Nu är det äntligen dags att ta steget in i det så kallade nya normala. Under de kommande två åren vill jag att vi drar nytta av alla de lärdomar vi fått under pandemin och vidareutveckla den växande gemenskapen i TFiF, konstaterar Lindqvist.

Mikael Federley omvaldes till andra vice ordförande och till styrelseledamöter valdes Jessica Rosenholm (omval) och Fanny Henriksson (ny). Wilma Branders (ny) från Aalto-universitetet och Cecilia Dahl (ny) från Åbo Akademi fungerar som studeranderepresentanter i TFiFs styrelse under nästa år. Mandatperioden för övriga styrelsemedlemmar fortsätter till slutet av nästa år.

Styrelsen för år 2022 består av följande personer:

TkD Hanna Lindqvist, ordförande (omvald, 2022-23)
DI Johan Brenner, I vice ordförande (2021-22)
DI Mikael Federley, II vice ordförande (omvald, 2022-23)
Ark Christer Finne (2021-22)
DI Fanny Henriksson (ny, 2022-23)
TkD Jessica Rosenholm  (omvald, 2022-23)
Studeranderepresentant Wilma Branders (ny, 2022)
Studeranderepresentant Cecilia Dahl (ny, 2022)

Under valmötet godkändes också verksamhetsplanen och budgeten för nästa år och medlemsavgifterna fastställdes. Under år 2022 kommer TFiF bland annat satsa på kommunikation, nya medlemstjänster och att vidareutveckla medlemsloungerna.

På bilden från vänster: Mikael Federley, Hanna Lindqvist, Christer Finne, Fanny Henriksson och Johan Brenner.

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!