TFiF delade ut stipendier för studier, utbyte och utlandspraktik

10.12.2021

I höstens ansökningsomgång för stipendier slogs nytt rekord – hela 74 ansökningar om stipendier för studier i Finland skickades in. Totalt ansökte 93 personer om stipendier och 45 ansökningar beviljades. Av de beviljade stipendierna går 28 till studier, 15 till utbytesstudier och 2 till utlandspraktik.

Två gånger per år lediganslår TFiF stipendier för studier, studieresor, utbytesstudier och praktik utomlands som kan sökas av både yngre och ordinarie medlemmar. Nästa ansökningsomgång pågår under tiden 2.1-30.4.2022 och mera info hittar du här.

Stipendierna delas ut från avkastningen av TFiFs minnesfonder och från Tekniska föreningen i Finlands stiftelses medel. Grattis till alla stipendiemottagare!

 

Stipendium för studier utomlands

Jack Bergkulla, Kina
Alexander Björklund, Italien
Samuel Forsman, Japan
Julius Hagelstam, Frankrike
Niklas Kokkila, Singapore
Emilia Laitila, Japan
Noora Lind, Belgien
Lina Mäkelä, Portugal
Elias Nordman , Norge
Roosa Raiskila, Belgien
Winnie Ruismäki, Italien
Ellen Sundström, Schweiz
Kristiina Suojanen, Tjeckien
Julia Svartström, Österrike
Albin Westerlund, Portugal

Stipendium för utlandspraktik

Walter Rehn, Tyskland
Henrik Söderblom, Sverige

Stipendium för studier ur TFiFs minnesfonder

Diplomingenjör Hugo Eklunds minnesfond

Markus Andersson, Aalto-universitetet
Anton Backman, Åbo Akademi
Filip Engström, Aalto-universitetet
Ben Eriksson, Åbo Akademi
Alex Granlund, Aalto-universitetet
Fredrik Hagström, Aalto-universitetet
Axel Hellman, Aalto-universitetet
Kira Itkonen, Aalto-universitetet
Victor Lindh, Aalto-universitetet
Oscar Mansén, Åbo Akademi
Cedric Neergaard, Aalto-universitetet
Matias Oksa, Åbo Akademi
Markus Regårdh, Aalto-universitetet
Kasper Renlund, Åbo Akademi
Jens Sabel, Åbo Akademi
Niklas Strandberg, Åbo Akademi
William Törnqvist, Åbo Akademi
Cia Weckström, Åbo Akademi
Iréne Åbrandt, Åbo Akademi

Freywid Wegelius och Familjen Alex. Ärts minnesfonder

Felix Ollus, Aalto-universitetet
Emil Rönnqvist, Vasa Universitet

Hyvinge fabriks Abs minnesfond

Ann-Louise Hakalax, Åbo Akademi
Anni Lindberg, Åbo Akademi
Einar Olson, Åbo Akademi
Theo Wiik, Åbo Akademi

John Stenberg senior & C Hausens minnesfond

Tobias Ekholm, Aalto-universitetet
Celeste Nummelin, Aalto-universitetet
Olivia Skinnar, Aalto-universitetet

Liknande artiklar

11.07.2024

Rekordmånga diplomingenjörer fick examen

08.07.2024

Tre tips för att känna igen och motverka bias och ojämlikhet inom AI

02.07.2024

Det här ska du tänka på då du söker jobb