Forum läggs ner, men TFiF fortsätter bevaka teknik och ekonomi

TFiF utvecklar sin tjänstepalett samt fortsätter bevaka teknik- och ekonomifrågor

Från och med den 1.1.2022 kommer TFiF att anlita journalist Mikael Sjövall. Till Mikaels ansvarsområden hör arbetet med kommunikation med särskild tyngdpunkt på artiklar kring fenomen, trender och personporträtt. För dig som medlem är Mikael även känd som en av journalisterna som skrivit till Affärsmagasinet Forum.

År 2022 kommer TFiF i enlighet med det strategiarbete som föreningens styrelse jobbat med att satsa på och vidareutveckla sin kommunikation som helhet inklusive medlemstidning med mera innehåll kring teknik och ekonomi. Därutöver kommer föreningen att år 2022 satsa på både nyutveckling, pilotprojekt samt vidareutveckling av nuvarande tjänster identifierade under strategiarbetet.

Liknande nyheter

17.01.2022

TFiF- och DIFF-medlemmarna deltog i Lucia-insamlingen

14.01.2022

Evenemangsverksamheten under den rådande situationen

04.01.2022

Nya kollektivavtal inom industrin