TFiF- och DIFF-medlemmarna deltog i Lucia-insamlingen

17.01.2022

En av traditionerna på TFiFs och DIFFs jullunch är besöket av Finlands Lucia med följe och i samband med detta samlas bidrag till Lucia-insamlingen in. Under jullunchen som gick av stapeln den 18.12.2021 bidrog TFiF- och DIFF-medlemmarna med sammanlagt 850 € i insamlingen. Resultatet var bra även om summan var lite lägre än tidigare år. Detta beror på att deltagarantalet under jullunchen var reducerat till nästa hälften jämfört med tidigare som en följd av det rådande läget med pandemin.

VI VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA ER SOM BIDROG!

Lucia-insamlingen stöder familjer i utsatt läge
De medel som fås genom luciainsamlingen används för att hjälpa utsatta barnfamiljer. En stor del används till FamiljeKraft -läger, där familjer får chansen till avbrott från vardagspusslet och viktigt kamratstöd.

Missade du insamlingen men vill delta?
Ifall du missade att delta men vill göra det så pågår insamlingen fortfarande. Bekanta dig med de olika alternativen för att bidra via denna länk

Liknande artiklar

23.04.2024

Här tankas fordon med gamla bananskal och kaffesump

15.04.2024

Mona Schalin går mot strömmen

11.04.2024

Låt bli, klicka inte på mig!